Nieuws

Het nieuwe jaar is al weer in volle gang. Ook de medewerkers van DKK zijn zeer actief met het ondersteunen van vrijwilligers in de dorpen, het beantwoorden van vragen van leden en participeren in de Leefbaarheidsalliantie van de Provincie Gelderland. In 2018 leggen we daarnaast een paar extra nieuwe accenten, vooral gericht op onze leden.

Lees meer

De laatste jaren is er veel te doen over privacy en wat daarbij mis kan gaan: emailadressen die via taxidienst Uber op straat liggen of persoonsgegevens die jarenlang op internet blijven zwerven. De Europese Unie wil dat de gegevens van burgers beter beschermd zijn en heeft daarom een nieuwe wet aangenomen. Deze wet heeft voor u als persoon prettige effecten omdat uw gegevens beter beschermd worden. Maar voor u als bestuurder betekent het dat u echt aan de slag moet om de gegevens van uw leden te beschermen! En wel dit voorjaar!<--break->

Lees meer

Op 12 januari bracht Chris Kuijpers, directeur-generaal Bouwen en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een werkbezoek aan Gelderland. In Spijk lieten de leden van Stichting Actief Spijk hem zien hoe en waar zij zich inzetten voor de leefbaarheid van het dorp en de resultaten die zij daarbij bereikt hebben. Voorbeelden waren de aanbesteding van het dorpshart en het mede-organiseren van de buurtbus.

Lees meer

De provincie Gelderland werkt hard aan de Omgevingsvisie 2018. Deze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is een uitnodiging om met elkaar te bouwen aan een economisch krachtig, verbonden en duurzaam Gelderland. Daarom nodigt het Team Omgevingsvisie betrokken bewoners van Gelderland uit om mee te komen praten op 29 maart in Nijmegen en 3 april in Lunteren.

Lees meer

In het Gelders Energie Akkoord werken 200 organisaties samen om Gelderland duurzamer te maken, passend bij de doelen van het landelijke SER Energieakkoord. Op 1 februari stond hun jaarcongres in het thema van Nu kansen grijpen.
Jan Rotmans: “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. De energietransitie is vooral een mentale en organisatorische transitie en in mindere mate een technische transitie. Wees niet bang!

Lees meer

Elke twee jaar vindt het Europees Plattelands Parlement plaats. In oktober 2017 was dit in het Brabantse Venhorst. 250 vertegenwoordigers uit 40 landen formuleerden een advies hoe het welzijn van plattelandsgemeenschappen in heel Europa gewaarborgd kan worden.

Lees meer

 

 

Kracht en initiatief van bewoners