Nieuws

 

Lees de DorpsKontaKt en je bent weer op de hoogte van het laatste nieuws van de DKK. Boordevol inspiratie en uitwisseling, activiteiten en mogelijkheden op gebied van prijzen, fondsen en subsidies. 

Klik hier om hem te openen

Lees meer

Op 26 januari is het Streekforum gehouden waar ruim 50 bewoners en ondernemers, ambtenaren en politici op af kwamen. De sprekers deelden hun visie en gingen in op trends en ontwikkelingen. Vinden en verbinden, samenwerken en zelf initiatief nemen waren aandachtspunten die de aanwezigen noemden na een discussie in kleine groepjes aan tafel. In de krant Tubantia verscheen n.a.v. het streekforum het artikel 'Achterhoek moet Voorhoek worden'.

Lees meer

Energie kost geld. Dat geldt voor iedere huiseigenaar en elke huurder. Maar het geldt ook voor elk dorpshuis, sportvereniging, kerkgenootschap of andere dorpsorganisatie die een gebouw gebruikt.  De elektriciteitsrekening van een sportvereniging of een dorpshuis kan al snel in de duizenden euro’s per jaar lopen, en is daarmee vaak een belangrijke kostenpost op de exploitatiebegroting.

In steeds meer dorpen dringt het besef door dat meedoen aan groene-energie projecten wel eens goed voor de clubkas kan zijn. Als nieuwe intiatieven worden dit keer uitgelicht: Zonnecentrale Loenen en Mobiel Gedeeld Zieuwent

Lees meer

U bent van harte welkom! Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement. Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen!

Leefbaarheid, geen ver van mijn bed show!

Op welke manier en op welk moment worden bewoners betrokken bij plannen en beleidsontwikkeling? Het PlattelandsParlement Gelderland gaat over de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en de provincie. Er worden aan de hand van uiteenlopende thema’s aanbevelingen geformuleerd om te werken aan sterke Gelderse verbindingen van kern tot provincie. Een greep uit de thema’s: samenwerken met jongeren, groene bewonersinitiatieven voor een aantrekkelijke woonomgeving en woonbeleid dat aansluit bij de lokale behoefte. Over het algemeen kan gezegd worden dat de insteek is ‘praat mét ons in plaats van over ons!’.

Lees meer

Trap jouw initiatief af!

Heeft u een wens, idee of concreet plan voor uw leefomgeving? Wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken in uw dorp of wijk? Of heeft u plannen om uw leefomgeving aantrekkelijker te maken voor een specifieke groep, bijvoorbeeld jongeren of ouderen? Dan bent u van harte welkom op de bijeenkomst Wow! Leefbaarheid in uw regio

Kom kennismaken en krijg ondersteuning en inspiratie voor het realiseren van uw plannen!.

Lees meer

Zaterdag 21 januari werd Netterden (480) inwoners de Gelderse Trofee Winnaar van Kern met Pit van de KNHM. Een geweldige verrassing maar meer dan verdiend. Uit 9 prachtige Gelderse projecten kwam Netterden als beste uit de bus. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers en de Euregio werd het project ‘Mach Mit’ opgestart.

Kinderen in Netterden krijgen met dit project les in Duitse taal om zo de grens naar onze buren te verlagen en daarmee bij te dragen aan het vergroten van hun sociale redzaamheid en burgerschapsvorming in Europa.

Lees meer

Heeft u een projecidee voor meedoen en bewegen 65+ in krimregio’s en dunbevolkte gebieden?

Fonds Nuts Ohra vindt dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis ondersteunen we projecten die kansen vergroten voor een groeiende groep kwetsbare ouderen. Met dit programma ondersteunt FNO projecten voor zelfstandig wonende, alleenstaande ouderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het programma is gericht op bewegen en meedoen, met als doel deze ouderen in staat te stellen op een prettige manier langer zelfstandig en vitaler thuis te wonen. U kunt in aanmerking komen voor een bedrag van maximaal € 150.000,- als u voor 22 maart uw aanvraag indient.

Lees meer

Wint uw dorp dit jaar de Dorpsvernieuwingsprijs?

Met de Dorpsvernieuwingsprijs ondersteunt de LVKK een dorp waarvan de bewoners actief werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van € 2.500,- voor de winnaar en € 1.000,- en € 500,- voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen. 

Lees meer

Het platteland is een bron van economische innovatie. Bijna de helft van de Nederlandse start-ups is er gevestigd. Het platteland heeft dus toekomst, maar er is wel werk aan de winkel. Met name op het vlak van technologische innovatie. De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen werkt aan een leefbaar en vitaal platteland.

Lees meer

Een groep van zo’n 30 belangstellenden uit 12 verschillende dorpen kwam op 15 december bijeen ‘In de Keuken te kijken’ van dorpshuis Het Klokhuis Beesd en meer te horen over het initiatief Beesd voor Elkaar. Onder het motto ‘Voor Beesdenaren door Beesdenaren’ brengt coördinator en dorpshuisbeheerder Joanne Bredero bewoners, actieve vrijwilligers en professionals bij elkaar.

Een paar uitspraken die haar verhaal prima omschrijven zijn:

  • Het dorp bruist maar als niet zichtbaar is wat er gebeurt, en niemand weet ervan, dan bestaat het in feite niet!;
  • Je hebt elkaar steeds meer nodig, door samen te werken ben je minder kwetsbaar;
  • Geef het dorpshuis een plek in het sociale domein, dat is waardevoller dan zalen verhuren.

Het doel van Beesd voor Elkaar was om een platform te vormen en zichtbaar maken wat er gebeurt en nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen tot stand te brengen. Wat er in werkelijkheid zou gebeuren, wist zij bij voorbaat ook niet!

Lees meer

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar een mooie toekomst begint met mooie dromen! Niet van een enkeling, niet van de gemeente, maar van het hele dorp! De dromen zijn de basis voor een Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Vrijwillige procesbegeleiders van de DKK begeleiden dorpsplanprocessen om alle inwoners mee te krijgen in het proces van dromen naar denken naar doen! Aan de beproefde methodiek is sinds kort Letz Buzz toegevoegd. Een nieuw onderdeel om nog meer mensen te bereiken en meer inzicht, begrip en context te verzamelen voor het DOP. Harfsen, ’t Harde, Duiven-West en Barchem probeerden deze aanpak uit en de ervaringen waren zo goed dat we het nu standaard aanbieden.

Lees meer over de ervaringen van procesbegeleider Joop Spijkers met LetzBuzz

Lees meer

In de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2016 is Werner Ludwig benoemd als DKK-bestuurslid. We zijn erg verheugd met zijn aanvulling op het bestuur en stellen hem via dit interview graag aan u voor. 

Werner woont in Hoenderloo (website), is voorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo en daarnaast zelfstandig ondernemer. Daarvoor was hij 5 jaar directeur van VNO-NCW Midden (regio Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht) en daarvoor 10 jaar directeur van de provinciale SER (Sociaal Economische Raad) Gelderland. Twee jaar geleden is hij gestopt met de politiek, hij heeft zich 16 jaar ingezet de VVD in Apeldoorn, waarvan 11 jaar fractievoorzitter. Hij heeft planologie gestudeerd.

Lees meer

Bovenstaande website is hét adres voor alles op gebied van leefbaarheid. Het is een forum om inspiratie en informatie op te doen, maar ook jij kunt bijdragen! Aarzel dus niet, neem een bezoekje en registreer nu eenvoudig je persoonlijke account op deze site.

Lees meer

Alle dorpshuizen in het Rivierengebied zijn van harte welkom op de verkenningsbijeenkomst om na te gaan hoe en in welke vorm de dorpshuizen een rol kunnen spelen als verkoop- en distributiepunt voor de streekproducten van de Betuwse Krenkelaar en hiermee de leefbaarheid (verenigingsleven) van het dorp te versterken.

 1 februari 19:30-21:30 in De Pluk te Geldermalsen

Lees meer

Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement.
Locatie: Gemeentehuis Zevenaar (Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar, Route)
Tijd: 10:00 start programma (vanaf 9:30 inloop), 15:00 afsluitende borrel.

Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen!

Ga direct naar het aanmeldformulier

De beweging om tot een andere verhouding tussen overheden en bewoners te komen is overal gaande. Naast burgerparticipatie horen we termen als doe-democratie, zelforganisatie, terugtrekkende overheid en overheidsparticipatie.

Gemeenten en andere overheden zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken met actieve bewoners. Hoe staat het in onze Provincie met die opkomende participatiesamenleving?

Lees meer

 

 

Kracht en initiatief van bewoners