Europees PlattelandsParlement (EPP/ERP) 2017

Organisatie European Rural Parliament 2017 kiest voor Nederland!
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen ondertekent contract met European Rural Parliament

Venhorst welcomes you! Onder het spandoek op het dorpsplein van Venhorst staan op een schitterende dinsdagochtend op 27 september kinderen van de basisschool Sint Cornelius, ouders en docenten een internationale delegatie van het European Rural Parliament (ERP) toe te zingen.

De kogel is door de kerk, het contract is ondertekend. Het Europees Plattelands Parlement komt in 2017 naar Nederland en zal van 17-21 oktober plaatsvinden in Venhorst en omgeving.

Brengen, halen en delen
De delegatie van ERP, afkomstig uit Schotland en Zweden, wordt ontvangen door een delegatie van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK); de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB), de provincie Noord-Brabant en de gemeente Boekel. Burgemeester Pierre Bos kijkt uit naar het evenement: “Het is toch ongelooflijk dat al die bewoners van kleine kernen uit Europa hier allemaal hun kennis zullen delen. Iedereen komt met de intentie wat te brengen. Brengen betekent ook halen. Als we dat weer delen in onze eigen gemeenschappen is de kracht enorm!”

Wat is dat nou, een Europees PlattelandsParlement?
Leidy van der Aalst, bekend als voorzitter van de DKK, maar nu in haar functie als voorzitter van de LVKK, vertelt hoe haar buurman wel eens wilde weten wat dat nou was: een Europees Plattelands Parlement. Ze vertelde hem over de burgerinitiatieven in 24 landen en dat zo’n 300 deelnemers met elkaar gingen uitwisselen wat er allemaal door burgers werd gedaan van zorg tot duurzaamheid; over de overheid en de noodzaak van het dichter tot elkaar komen van de participatieve en de representatieve democratie. Allemaal zaken die tijdens ERP aan bod zullen komen.

4 delegatie voor mfc

Enorme inspanning van VKK Noord-Braband
Voor Ingeborg Verschuuren, voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB: opsteller van het bidbook), is de ondertekening van het contract door Leidy Venhorst (LVKK) en Staffan Nilsson (ERP) een extra bijzonder moment. In een zeer korte tijdsspanne heeft zij het voor elkaar gebokst een bidbook samen te stellen. Daarmee liet zij in eerste instantie vier belangstellende landen achter zich. Na een bezoek van de ERP in juni van dit jaar, werd ook de laatste concurrent verslagen: Estland. Nu met de ondertekening van het contract is het echt een feit: Het Europees Plattelands Parlement vindt van 18 tot 21 oktober 2017 plaats in Venhorst en omgeving.

Feestelijke sfeer
De ondertekening van het contract, hoe officieel ook, vond plaats in feestelijke sfeer. Zo was er een echtpaar in boerenkleding uit 1900; representanten van het Boerenbondsmuseum, één van de excursielocaties tijdens ERP. Dat leverde direct contact op met Staffan Nilsson, vanuit de ERP ondertekenaar van het contract. Beiden bleken een veehouderij te hebben. Ook bestuursleden van de Stichting Leefbaar Venhorst waren aanwezig in het MFC De Horst, waar een geweldige lunch met streekproducten verzorgd was.

Thema's van plattelandsgemeenten en kleine kernen op de agenda in 24 landen
Doel van het ERP is aandacht te besteden aan de thema’s waar plattelandsgemeenten en kleine kernen mee geconfronteerd worden. ERP zorgt voor onderlinge uitwisseling tussen de dorpsbewoners en vertegenwoordigers van plattelandskernen uit 24 landen. ERP heeft tot doel hun thema’s op de bestuurlijke agenda’s krijgen. Het platteland staat voor grote uitdagingen. De gemeenschappen leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale, regionale, landelijke en Europese economie maar moeten een antwoord geven op de vragen van krimp, vergrijzing, zorg, leegkomend vastgoed, minder voorzieningen, snel internet, water en klimaat.

Organisatie
Het ERP is een platform. De deelnemers en actoren zijn de vertegenwoordigers van dorpen, in Nederland verenigd in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De provinciale verenigingen zijn hierbij aangesloten. In Brabant zijn 145 bewonersorganisaties lid van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.

Het Europees Plattelands Parlement wordt georganiseerd in opdracht van ERCA (European Rural Community Association), PREPARE, en ELARD (Overkoepeling Leader) door de LVKK en VKKNB, met ondersteuning van de gemeente Boekel, de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het contract is dinsdag 27 september ondertekend door Staffan Nilsson (namens de drie opdrachtgevers) van HSSL (Hela Sverige Ska Leva) en Leidy van der Aalst, voorzitter van de LVKK. Aanwezig waren een delegatie van de LVKK, van de VKKNB, van de opdrachtgevers (te weten: Staffan Nilsson, Lena Husen, Vanessa Halhead en Claes Becklin) en van de provincie Noord Brabant, het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Boekel en Gemert-Bakel.

Date: 
woensdag, 18 oktober, 2017 - 12:30 tot zaterdag, 21 oktober, 2017 - 12:30

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners