Krimp

Eerste school aangesloten bij de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen

7 juni 2017 was een prachtige en belangrijke dag voor alle scholen in NL die het moeilijk hebben en dreigen te verdwijnen vanwege een te laag leerlingenaantal. In Westerbroek (Groningen) is de eerste school aangesloten bij de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD). Dit plan is sinds vandaag officieel door de 1e en 2e kamer goedgekeurd.

Festival van de Toekomst

Op 14 en 15 september 2017 wordt hét nationale debat gevoerd over de verschillen tussen regio’s in Nederland en over de wijze waarop deze regio’s in hun kracht kunnen worden gezet. Tijdens deze dagen wordt ook ingezoomd op de ontwikkeling van de regio Zuid-Limburg.<--break->Wilt u meedoen aan de discussie en meer weten hoe in Zuid-Limburg hieraan wordt gewerkt? We nodigen u van harte uit tijdens het tweedaagse festival met lezingen, workshops, debatten, voorstellingen, optredens, pitches en pilots. 

Tussenstand onderzoek herbestemming leegstaand vastgoed

Hoe kun je leegstaand (maatschappelijk) vastgoed herbestemmen? Deze vraag leeft in veel dorpen. Door leegstand van onder andere winkels, kantoorpanden, fabrieken, kerken of scholen wordt de leefomgeving minder aantrekkelijk en liggen verrommeling en verloedering op de loer. Vooral in dorpen en kleine kernen is de impact van leegstand groot.

Krimp op de planken

Oud-DKK bestuurslid en schrijver/regisseur/theatermaker Rob Hoekstra zag samen met zijn collega dat er beleidsmatig over "De Krimp" wordt gesproken, veelal in de zin van 'probleem' en 'moeilijk-moeilijk'. Dat bracht hen tot het idee iets met de verhalen van de mensen in de dorpen te gaan doen. Dat is uitgemond in een project Glimp van de Krimp, waarin de twee een toneeltekst schrijven op basis van de verhalen van mensen. De tekst wordt aangeboden aan de toneelverenigingen in de dorpen en buurtschappen van de Achterhoek en Liemers, in de hoop en verwachting dat zij dat stuk in hun eigen dorpstraditie willen gaan spelen. "We schrijven het zodanig dat ze het kunnen verlevendigen met de verhalen uit eigen dorp en omgeving", aldus Rob Hoekstra. Voor informatie en contact: zie brochure in de bijlage. 

Kansen creëren met een bovendorpse visie

Het project Kansen creëren met een bovendorpse visie, was een project van de LVKK, uitgevoerd door de provinciale VKK's en financieel en kennismatig ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er deden 14 clusters aan mee, verdeeld over de provincies Friesland, Drenthe, Limburg, in het bijzonder Zuid-Limburg en Gelderland. Het project liep tot 1 april 2013.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners