Overheid en overheidsparticipatie

Grijp de kans voor uw dorpshuis, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan!

 

Op 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe staat de lokale politiek tegenover dorpshuizen, maatschappelijke accommodaties of kulturhusen? Als bestuur is het mogelijk om de politiek te ‘voeden’ met dit onderwerp zodat uw ambities, plannen en ideeën kunnen worden meegenomen in het opstellen van de partijprogramma’s. De lobby voor de gemeenteraadsverkiezingen is volop gaande, maak er gebruik van! <--break->

Lobbyen? Gewoon doen!

Op 21 maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Welke aandachtspunten voor dorps(huis)ontwikkeling mogen volgens jou niet ontbreken in de verkiezingsprogramma’s? Ben je van plan om samen met collega-dorpsbelangenorganisaties of dorpshuizen binnen je gemeente te lobbyen om die punten in de verkiezingsprogramma’s te krijgen? Dan is de toolkit die de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers) heeft ontwikkeld een handig instrument.

Komt u ook naar het Plattelandsparlement Gelderland?

U bent van harte welkom! Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement. Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen!

Leefbaarheid, geen ver van mijn bed show!

Op welke manier en op welk moment worden bewoners betrokken bij plannen en beleidsontwikkeling? Het PlattelandsParlement Gelderland gaat over de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en de provincie. Er worden aan de hand van uiteenlopende thema’s aanbevelingen geformuleerd om te werken aan sterke Gelderse verbindingen van kern tot provincie. Een greep uit de thema’s: samenwerken met jongeren, groene bewonersinitiatieven voor een aantrekkelijke woonomgeving en woonbeleid dat aansluit bij de lokale behoefte. Over het algemeen kan gezegd worden dat de insteek is ‘praat mét ons in plaats van over ons!’.

PlattelandsParlement Gelderland 2017: ‘Gelderse verbindingen van Kern tot Provincie’

Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement.
Locatie: Gemeentehuis Zevenaar (Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar, Route)
Tijd: 10:00 start programma (vanaf 9:30 inloop), 15:00 afsluitende borrel.

Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen!

Ga direct naar het aanmeldformulier

De beweging om tot een andere verhouding tussen overheden en bewoners te komen is overal gaande. Naast burgerparticipatie horen we termen als doe-democratie, zelforganisatie, terugtrekkende overheid en overheidsparticipatie.

Gemeenten en andere overheden zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken met actieve bewoners. Hoe staat het in onze Provincie met die opkomende participatiesamenleving?

Nieuws en informatie over dit project

Dankzij de actieve deelname van ruim 100 mensen aan het PlattelandsParlement Gelderland op 4 februari, heeft de vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland het volgende manifest opgesteld:

U bent van harte welkom! Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement. Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen!

Leefbaarheid, geen ver van mijn bed show!

Op welke manier en op welk moment worden bewoners betrokken bij plannen en beleidsontwikkeling? Het PlattelandsParlement Gelderland gaat over de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en de provincie. Er worden aan de hand van uiteenlopende thema’s aanbevelingen geformuleerd om te werken aan sterke Gelderse verbindingen van kern tot provincie. Een greep uit de thema’s: samenwerken met jongeren, groene bewonersinitiatieven voor een aantrekkelijke woonomgeving en woonbeleid dat aansluit bij de lokale behoefte. Over het algemeen kan gezegd worden dat de insteek is ‘praat mét ons in plaats van over ons!’.

Overheidsparticipatie ‘Samenwerken in Doetichem’

In de gemeente Doetinchem voert de DKK de pilot 'Verdiepingsslag Overheidsparticipatie' uit. Het is een traject over samenwerking tussen bewoners en overheid, cultuurverandering, wederzijds vertrouwen en loslaten. Hoe is dit traject gegaan en ervaren? We hielden een interview met wethouder Ingrid Lambregts, verantwoordelijk voor de implementatie van overheidsparticipatie.

Samenwerken in Doetinchem

Verdiepingsslag Overheidsparticipatie is ‘Samenwerken in Doetinchem’ geworden

Afgelopen najaar heeft DKK Gelderland in de gemeente Doetinchem de Verdiepingsslag Overheidsparticipatie begeleid. De Verdiepingsslag Overheidsparticipatie is een landelijke pilot die DKK in opdracht van de LVKK uitvoert.

Module 2: Draagvlak

Deze module gaat over het creëren van draagvlak bij dorpsinwoners, verenigingen en lokale netwerken. Draagvlak is belangrijk voor het ondersteunen van een initiatief. Hoe verhouden de groepen, netwerken en financiën zich tot elkaar? Wanneer is er sprake van voldoende draagvlak? En hoe houd je dat draagvlak in stand?

Welke dorpen kennen één organisatie voor zowel dorpsbelang als dorpshuis?

In ons dorp Otterlo merken we dat de gemeente (Ede) steeds meer verwacht van vrijwilligers. Een nota om aan te zetten tot meer initiatieven werkt niet. De gemeente wil dat er per dorp een aanspreekpunt is voor bewoners, de dorpsbelangenorganisatie. Er is in ons dorp ook een dorpshuis met bestuur en in deze opdracht kunnen we elkaar versterken. Wellicht kunnen we nog meer samen doen! De VKK en FDG worden samen één vereniging. Is dit ook een model dat in dorpen kan werken?

Locatie

Otterlo

Pagina's

 

 

Kracht en initiatief van bewoners