Verkeer en vervoer

Auto's zoeken dorp

In Beltrum, Bredevoort en Haarlo rijdt al een MobielGedeeld auto. In Aalten, Keijenborg en Kranenburg wordt dit voorjaar nog een auto geplaatst.

Er zijn nog twee auto’s die nog geen dorp gevonden hebben.

Mobiel Gedeeld

Vorig jaar heeft de Provincie Gelderland samen met Projectgroep BasisMobiliteit Regio Achterhoek het autodeelbedrijf MobielGedeeld (www.mobielgedeeld.nl) opdracht gegeven een sociale autodeel pilot te starten in acht dorpen in de Achterhoek; Beltrum, Bredevoort en  Haarlo rijdt al een auto. In Aalten, Keijenborg, Kranenburg, Mariënvelde en Hengelo Gld  wordt dit voorjaar nog een auto geplaatst.

Nieuws en informatie over dit project

In Beltrum, Bredevoort en Haarlo rijdt al een MobielGedeeld auto. In Aalten, Keijenborg en Kranenburg wordt dit voorjaar nog een auto geplaatst.

Er zijn nog twee auto’s die nog geen dorp gevonden hebben.

Sociaal autodelen met MobielGedeeld

Vorig jaar heeft de Provincie Gelderland samen met Projectgroep BasisMobiliteit Regio Achterhoek het autodeelbedrijf MobielGedeeld (www.mobielgedeeld.nl) opdracht gegeven een sociale autodeel pilot te starten in acht dorpen in de Achterhoek; Beltrum, Bredevoort en  Haarlo rijdt al een auto. In Aalten, Keijenborg, Kranenburg, Mariënvelde en Hengelo Gld  wordt dit voorjaar nog een auto geplaatst.
MobielGedeeld voert deze pilot uit in samenwerking met Arriva, ROCOV Gelderland, DKK Gelderland en uiteraard de dorpen waar de pilot wordt uitgevoerd. 

Nieuwsbrief VVN oktober 2015

Verkeersveiligheid is een thema dat in alle dorpsplannen genoemd wordt en ook veel dorpen/werkgroepen bezig houdt. DKK Gelderland verwijst ook altijd naar Veilig Verkeer Nederland als het gaat om verkeersveiligheid. Wij delen dan ook graag de VVN-nieuwsbrief met onze leden. Bij deze de editie van oktober 2015. 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners