Vrijwilligers

Lobbyen? Gewoon doen!

Op 21 maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Welke aandachtspunten voor dorps(huis)ontwikkeling mogen volgens jou niet ontbreken in de verkiezingsprogramma’s? Ben je van plan om samen met collega-dorpsbelangenorganisaties of dorpshuizen binnen je gemeente te lobbyen om die punten in de verkiezingsprogramma’s te krijgen? Dan is de toolkit die de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers) heeft ontwikkeld een handig instrument.

Even voorstellen: Werner Ludwig, nieuw DKK-bestuurslid

In de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2016 is Werner Ludwig benoemd als DKK-bestuurslid. We zijn erg verheugd met zijn aanvulling op het bestuur en stellen hem via dit interview graag aan u voor. 

Werner woont in Hoenderloo (website), is voorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo en daarnaast zelfstandig ondernemer. Daarvoor was hij 5 jaar directeur van VNO-NCW Midden (regio Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht) en daarvoor 10 jaar directeur van de provinciale SER (Sociaal Economische Raad) Gelderland. Twee jaar geleden is hij gestopt met de politiek, hij heeft zich 16 jaar ingezet de VVD in Apeldoorn, waarvan 11 jaar fractievoorzitter. Hij heeft planologie gestudeerd.

Uitwisseling van kennis en inspiratie op de ALV


Op 15 november 2016 werd de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging DKK Gelderland gehouden. Op het programma onder andere een leuke in inspirerende column van Paul Wilbers, oud-burgemeester van gemeente Ubbergen. "De straat is van u" begint met de belangrijkste keuze die hij als klein jochie moest maken: vraag ik nou een indianenpak of een cowboypak aan Sinterklaas? Want als je de hele dag met je vriendjes op straat speelt moest je er wel goed bij lopen! Hoe gaat dat tegenwoordig met de jeugd? En met u? Komt u nog weleens 'zomaar' op straat? Deze column zet u aan het denken!

Op de ALV kwamen ook vijf onderwerpen aan bod in de vorm van mini-colleges. Het ging over: Zorg, Duurzaamheid, Jongeren, Leegstand en Vraagbaak Dorpshuizen.nl.

Terugblik Kijkje in de Keuken BMV Mariënvelde

“Heel Nederland lult erover, in Mariënvelde doen ze het!”

Het Achterhoekse Mariënvelde telt 860 inwoners, verdeeld over 400 huishoudens. Krimp speelt ook hier: het aantal inwoners neemt terug, er is vergrijzing, voorzieningen staan hierdoor onder druk. Het was in 2012 al duidelijk: Er moet iets gebeuren! En er gebeurde iets heel moois: voor en door het dorp ontstond de Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde. Op 30 september 2016 is de BMV officieel geopend: een plek voor zorg, een plek voor de jeugd, een plek voor ontmoeting.

Hoe dit tot stand is gekomen? We mochten op 13 oktober 2016 een kijkje in de keuken nemen van BMV Mariënvelde. Met ons blikten 47 geïnteresseerden deze avond mee! In deze terugblik op het Kijkje in de Keuken leest u het verhaal in hoofdlijnen terug.

Training voor bestuursleden van dbo's en dorpshuizen

Exclusief voor DKK leden

Op dinsdagavond 4 oktober organiseert DKK een training met workshops gericht op bestuurlijke vaardigheden en actuele thema’s. De training is bedoeld voor nieuwe en zittende bestuursleden van dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties die lid zijn van de DKK. Doel van de avond is het vergaren van tips & tools, kennis en inspiratie. Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn om elkaar als ‘collega’s’ en de DKK als organisatie beter te leren kennen.

Afscheidsinterview DKK bestuurslid Ate van Balen

Afscheidsinterview met Ate van Balen, zijn terugblik op het DKK-bestuur en tips voor de toekomst
Ate van Balen neemt na bijna 10 jaar afscheid als bestuurslid van onze vereniging. Als VUT’er was hij in die periode ook actief in zijn woonplaats, als voorzitter van Dorpsplatform Overasselt. Wat heeft hij geleerd en gedaan en welke tips heeft deze ervaren bestuurder voor dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen? We hielden een interview met Ate.

Zelfevaluatietest voor vrijwilligerswerk

  • Wat is de visie op vrijwillige inzet?
  • Hoe kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen binnen onze organisatie? 
  • Hoe gebeurt de begeleiding en uitvoering? 
  • Hoe zit het met vergoedingen en waardering?

Antwoorden op deze en andere vragen worden duidelijk in de Zelfevaluatietest voor vrijwilligerswerk. Deze Zelfevaluatie moet door verschillende mensen in de organisatie worden ingevuld en de uitkomsten worden vervolgens met elkaar besproken. Zo komen de sterke en zwakke punten van de organisatie in beeld. Vervolgens kunnen die worden gekoppeld aan plannen en wensen voor de naaste toekomst. Dit maakt duidelijk op welke onderdelen de vrijwillige inzet goed is geregeld en waar het nog beter kan. Met dit resultaat kunnen organisaties hun vrijwilligersmanagement bijstellen en nieuwe kansen creëren.

DKK bestuurslid aan het woord: Niko Wiendels

Meer vragen dan antwoorden

Het blijft nog even wennen….  VKK en FDG heten nu DKK Gelderland en het werkgebied is samengevoegd. Eerst deed de een ‘alleen maar’ kleine kernen en de ander ‘alleen maar’ dorpshuizen en nu doen we alles samen. En meer.
Het wennen zal vooral zijn voor u als onze leden. Ik hoop dat de naamsbekendheid begint te groeien en dat u daar aan mee wilt werken door dat te promoten.
Wennen zal het ook zijn dat we zoekende zijn naar meer interaktie (met leden, met partners, met overheden…) en naar nieuwe produkten. Ook daar hebben we u allen bij nodig. Als DKK Gelderland hebben we een geweldige potentie en zijn we een serieuze gesprekspartner, laten we dat goed beseffen. Het is nu aan ons om alle mogelijkheden om te zetten in  kwaliteit van dienstverlening.

DKK Gelderland werkt aan een leefbare omgeving, maar wat leefbaar is moeten we samen invullen. Waar liggen bedreigingen en waar de kansen. Waar laten we wat liggen en waar is onze ekspertise gevraagd?

Pagina's

 

 

Kracht en initiatief van bewoners