Dorpsontwikkelingsplan

Schrijf de toekomst van het dorp in een Dorpsontwikkelingsplan!

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar een mooie toekomst begint met mooie dromen! Niet van een enkeling, niet van de gemeente, maar van het hele dorp! De dromen zijn de basis voor een Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Vrijwillige procesbegeleiders van de DKK begeleiden dorpsplanprocessen om alle inwoners mee te krijgen in het proces van dromen naar denken naar doen! Aan de beproefde methodiek is sinds kort Letz Buzz toegevoegd. Een nieuw onderdeel om nog meer mensen te bereiken en meer inzicht, begrip en context te verzamelen voor het DOP. Harfsen, ’t Harde, Duiven-West en Barchem probeerden deze aanpak uit en de ervaringen waren zo goed dat we het nu standaard aanbieden.

Lees meer over de ervaringen van procesbegeleider Joop Spijkers met LetzBuzz

Nieuw dorpshart in Nederasselt

Op 2 september is het vernieuwde Dorpshart in Nederasselt op feestelijke wijze geopend. De speelplekken zijn onder toeziend oog van vele geïnteresseerden door de kinderen van Basisschool de Tandem in gebruik genomen.

Een nieuw dorpshart was één van de ideeën in het Dorpsplan dat in 2015 werd gepresenteerd. De DKK ondersteunde destijds het dorpsplanproces.

Café wordt Kulturhus in Westendorp

Donderdag 23 juni is het groot feest in Westendorp. Bij de start van de jaarlijkse kermis wordt het kulturhus officieel geopend. In Westendop is café De Vos gekocht door de stichting Westendorphuus. Deze actie is ontstaan na het gereed komen in 2008 van het dorpsplan Westendorp. In dit dorpsplan stond onderkomen verenigingen op nummer 1 van uit te voeren acties. De situatie was dat de meeste verenigingen in het dorp onder dak zaten bij ,,De Vos“, maar regelmatig moesten zij uitwijken naar andere locaties in de omgeving als er in ,,De Vos” op oefenavonden een bruiloft, partij, diner, feest, vergadering of andere commercieel interessantere gebeurtenis was. Dit gebeurde herhaaldelijk en op ongewenste tijdstippen.

Hoe je honderden inwoners bereikt bij het maken van een Dorpsplan

Dorpsplan nieuwe stijl: de dorpswerkgroep komt naar je toe!

Samen met Keppel Media heeft DKK Gelderland een pilotproject ontwikkeld om een het dorpsplanproces te verrijken met een nieuw onderdeel: Dorpsplan plus LetzBuzz. Vier dorpen doen mee aan de proef: Harfsen (gem. Lochem), ’t Harde (gem. Elburg), Duiven-West (gem. Duiven) en Barchem (gem. Lochem). Kort gezegd is LetzBuzz een omgebouwde camper waarmee de leden van de dorpswerkgroep ‘op tournee’ gaan door het dorp. Verdeeld over zes dagen en verspreid over verschillende locaties wordt plaatsgenoten gevraagd naar hun mening over het leefgenot. In Harfsen en ‘t Harde is de campertour achter de rug en respectievelijk 280 en 330 inwoners hebben hier de vragen beantwoord!

Vruchtbare samenwerkingsmogelijkheden DKK en Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft vele mooie projecten en aanpakken waarin ze samenwerken met lokale partijen in dorpen en kleine kernen, meestal via de dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen die lid zijn van DKK Gelderland.

SLG is dé organisatie in Gelderland die zich inzet voor het agrarisch cultuurlandschap, het landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen. Om de kwaliteit van het landschap te behouden en te versterken dragen ze zorg voor veel concrete activiteiten in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een wandelpad, het herstel van een kenmerkende bebouwing als hooibergen/ kippenschuren, een (erg)beplantingsproject, of het ophangen van steenuilenkasten.

Module 2: Draagvlak

Deze module gaat over het creëren van draagvlak bij dorpsinwoners, verenigingen en lokale netwerken. Draagvlak is belangrijk voor het ondersteunen van een initiatief. Hoe verhouden de groepen, netwerken en financiën zich tot elkaar? Wanneer is er sprake van voldoende draagvlak? En hoe houd je dat draagvlak in stand?

Module 1: Hoe zet ik een projectplan op?

Wie een goed idee heeft voor zijn of haar dorp, heeft een projectplan nodig om het idee tot uitvoering te brengen. Een goed projectplan is nodig om subsidie aan te vragen en fondsen te werven. Het is een grote teleurstelling wanneer je project geen financiering krijgt omdat het projectplan niet voldoet. Het kan lastig zijn om een goed idee, gebaseerd op een goed gevoel, op papier te krijgen, vooral omdat het voor de initiatiefnemers zo vanzelfsprekend lijkt. Deze module helpt je stapsgewijs door het planvormingsproces heen.

Pagina's

 

 

Kracht en initiatief van bewoners