Leefbaarheid

DKK stelt vragen over vliegverkeer over de Veluwe en Gelderse Vallei

In toenemende mate zijn we geïnformeerd door bezorgde bewoners van met name de dorpen op de Veluwe en in het Valleigebied, over de plannen voor uitbreiding van vliegveld Lelystad.
Daarom hebben we bij gedeputeerde mevr. Josan Meijers informatie opgevraagd over de procedure en de wijze waarop wordt omgegaan met de belangen van kleine kernen, zie bijlage. Wij houden u van haar reactie op de hoogte.
We stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte houdt van uw initiatieven in uw dorp aangaande deze ontwikkelingen.

Inspiratie en ideeën van het PlattelandsParlement

Op zaterdag 17 juni vond het PlattelandsParlement plaats. Een gratis festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden. Dit jaar in de gemeente Bronckhorst. Een impressie van de dag, de grote optrommelactie, het gedicht en verslagen van alle workshops staan voor u op een rij.

Aanmelden kan nu voor het 7e PlattelandsParlement!

Op zaterdag 17 juni vindt het PlattelandsParlement plaats in de gemeente Bronckhorst. Met vele workshops, lezingen, presentaties, muziek en film een dag om naar uit te kijken. Een festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden.

Download de uitnodiging en het programma onderaan dit bericht of ga naar de website van de LVKK

Aanmelden kan tot 14 juni. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met de locatiegegevens.

Gelderland bij één van de finalisten Dorpsvernieuwingsprijs!

De dorpen Garnwerd (Groningen), Witteveen (Drenthe) en Beltrum (Gelderland) zijn verkozen tot finalist voor de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Maar liefst 28 dorpen meldden zich dit jaar aan voor de prijs. De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Leefbaarheid in Lienden

Studenten en onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben in 2016 onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Lienden. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de behoeften en bijdragen van inwoners uit Lienden ten aanzien van de leefbaarheid op de volgende sociale thema’s:

A. Woonomgeving
Hierbij gaat het om de fysieke omgeving zoals ervaren door de inwoners. Denk hierbij aan de woonomgeving (straat, wijk, dorp), openbare ruimte, groen en veiligheid.

B. Elkaar kennen, iets voor elkaar doen
Het gaat hierbij om het gevoel van elkaar kennen of iets voor elkaar willen betekenen binnen straat, wijk of dorp.

C. Diensten en voorzieningen
Het voorzieningenniveau van een dorp bepaalt mede de leefbaarheid en speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van inwoners.

Inspiratie, uitwisseling en ondersteuning voor leefbaarheidsinitiatieven

Op Leefbaarheid.gelderland.nl kun je als Gelderlander inspiratie opdoen voor leefbaarheidsinitiatieven.

Als je een account aanmaakt kun je vragen stellen of de mening van anderen polsen door een stelling te plaatsen. Uiteraard is er ook informatie over de subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven te vinden!

Praat mee tijdens het Gelders debat

Is het Gelderse platteland op de toekomst voorbereid? Geen andere provincie heeft zoveel plattelandsinwoners als de provincie Gelderland. Boeren, burgers en buitenlui, je vindt ze in het Gelderse buitengebied. Hoe lang nog? Kom en praat mee met Provinciale Staten over de toekomst van het Gelderse platteland op 22 maart 2017 in het Schaffelaartheater in Barneveld. 

DKK leden zijn deze avond al om 18:00 welkom voor de Algemene Ledenvergadering. Hierna wordt iedereen een maaltijd aangeboden waarna men weer vol energie aan het debat kan deelnemen!

meer informatie op: https://www.gelderland.nl/geldersdebat

 

 

Kracht en initiatief van bewoners