23 november Landelijke PlattelandsParlement

‘Save the Date’ voor het PlattelandsParlement op 23 november as. te Venhorst.

PP2019.SaveTheDatebeeld.jpg
Het programma van het Landelijke PlattelandsParlement is eind september definitief bekend. Zodra deze bekend is start de aanmelding.

Het Landelijke PlattelandsParlement heeft 5 hoofdthema's:

  • Dorpsondersteuners
  • Dorpsorganisatie: Rol en organisatie
  • Omgevingswet
  • Herbestemming (kerken; agrarisch vastgoed; maatschappelijk vastgoed)
  • Kringlooplandbouw.

Daarnaast gaan Kamerleden steeds een uur lang in gesprek met bewoners.

Bij alle hoofdthema's zijn er steeds drie aanvliegroutes na elkaar:

  • Enkele initiatieven presenteren zich.
  • In gesprek over haken en ogen en ontwikkelingen rond dat thema.
  • Een 'deskundige' plaatst vraagtekens.

Bij het thema kringlooplandbouw is er een excursie door enkele bedrijven van agro-proeftuin De Peel en ‘s middags een workshop over de relatie (kringloop-)landbouw en bewoners.

We hopen je op 23 november te ontmoeten in Venhorst!

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres