Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Alle artikelen
donderdag 19 maart 2020

Het kabinet heeft een heel pakket maatregelen aangekondigd om de komende periode te kunnen overbruggen. Klik hier voor het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Deze maatregelen kunnen ook van belang zijn voor dorpshuizen en andere lokale organisaties. Denk bijvoorbeeld aan:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Informatieve link

 • Deze vervangt de inmiddels ingetrokken regeling voor arbeidstijdverkorting.
 • Hier is het wachten tot de nieuwe regeling beschikbaar komt.
 • Van belang voor dorpshuizen die zelf personeel in dienst hebben.
 • Ook flex-contracten (oproep, nuluren) gaan nu onder de regeling vallen, dit was bij de oude regeling niet het geval.

Tegemoetkoming schade COVID-19

Informatieve link

 • De SBI codes die kunnen aanvragen worden nog uitgebreidt.
 • Als je een verkeerde SBI code hebt geregistreerd bij de KvK, dan kun je dit melden bij RVO. De wijze waarop dit kan is nog niet bekend gemaakt.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Informatieve link
Voor dorpshuizen die een ZZP-er hebben ingehuurd of bijvoorbeeld een pachter hebben die ZZP-er, kunnen hun ZZP-er op deze maatregel wijzen.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Informatieve link

 • Voor loon-, omzet- en vennootschapsbelasting kan uitstel aangevraagd worden.
 • voorbeeldbrief uitstel belastingen Corona
 • Deze brief kan als voorbeeld dienen voor het aanvragen van uitstel.
 • Een verklaring van een derde deskundige is voorlopig niet nodig, u krijgt automatisch 3 maanden uitstel. De voorwaarden en extra informatie die nodig is om langer uitstel aan te vragen moeten nog worden uitgewerkt.
 • Voor pachters / zzp-ers kan het verlagen van de voorlopige aanslag een oplossing zijn.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Mogelijk komen er nog andere maatregelen in de cultuursector die voor dorpshuizen ook verlichting kunnen bieden.

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Compensatie regeling sectoren, wordt nu uitgewerkt en biedt wellicht ook mogelijkheden door dorpshuizen.

Gemeenten

In diverse gemeenten worden ook lokale maatregelen uitgewerkt, zoals uitstel voor lokale belastingen (bijvoorbeeld WOZ). Houdt hiervoor de informatie van je eigen gemeente in de gaten.

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres