Eindrapportage enquête Coronacrisis

Alle artikelen
vrijdag 5 juni 2020

Besturen maken zich zorgen over hun financiële situatie en het sociale leven in de dorpen

De corona-sluiting van dorpshuizen heeft grote impact. Niet alleen op de organisaties zelf, maar ook op het brede sociale netwerk en de leefbaarheid. Zo goed als alle activiteiten zijn tot stilstand gekomen, geen inkomsten meer en geen ontmoetingen meer in de Huiskamer van het Dorp.

Enquête

124 besturen hebben de enquête ‘Meten gevolgen Coronacrisis op dorpshuizen en dorpsinitiatieven in Gelderland’ ingevuld, waarvan het eindrapport nu verschenen is. Merendeels gemeenschapsvoorzieningen, daarnaast ook bewonersinitiatieven en dorpsbelangenorganisaties. In totaal liepen zij in de eerste drie maanden meer dan 2 miljoen aan inkomsten mis. Financiële steun wordt dan ook het meest gevraagd. Inmiddels hebben provincie Gelderland, diverse gemeenten en het rijk stappen ondernomen om gemeenschapsvoorzieningen hierin tegemoet te komen. Mede op basis van de tussenresultaten van deze enquête.

Veerkracht

Sinds 1 juni zijn de meeste dorpshuizen weer geopend. De besturen laten een enorme veerkracht zien: ze willen weer aan de slag! De komende periode zal er een hersteloperatie plaats vinden: langzamerhand starten de activiteiten weer op, vinden bezoekers hun weg weer en krijgt het nieuwe normaal vorm. Daarbij is nog steeds ondersteuning nodig. DKK zet zich daar met verve voor in, samen met gemeenten, Provincie Gelderland, Leefbaarheidsalliantie Gelderland en landelijke organisaties zoals LVKK, dorpshuizen.nl en LSA. We werken hierin ook nauw samen met onze partnerorganisaties in de andere provincies.

Informatie

Op deze website hebben we de afgelopen tijd veel informatie verzameld rondom corona, zoals protocollen, inspirerende voorbeelden en handige links. Door te zoeken met de loep rechtsboven of te klikken op het coronablokje hieronder verschijnt het overzicht hiervan.

Eindrapportage

Eindrapportage m.b.t. enquête ‘Meten gevolgen Coronacrisis op dorpshuizen en dorpsinitiatieven in Gelderland’

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres