Gemeenten krijgen budget van Provincie voor noodhulp aan dorpshuizen

Alle artikelen
vrijdag 1 mei 2020

Provinciale Staten zijn akkoord met de verdubbeling van het budget voor noodhulp aan gemeenten, van € 5 miljoen naar € 10 miljoen. Naast geld voor de gemeenten zelf is er ook geld voor dorpshuizen, cultuur, sport, recreatie en toerisme. Dit extra budget is tot stand gekomen dankzij een brede lobby van Vereniging DKK, Gelderse gemeenten en LVKK.
Lees hier de brief van de provincie Gelderland aan DKK

Gemeenschapsvoorzieningen in zwaar weer

De gevolgen van corona zijn extra zwaar voor Dorpshuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen. Door de verplichte sluiting hebben zij geen inkomsten; van de landelijke tegemoetkoming Covid-19 mogen zij geen gebruik maken. Velen van hen worstelen met hun financiële situatie.

Noodhulp

Met ingang van 30 april kunnen Dorpshuizen bij hun gemeente een beroep doen op acute noodhulp voor de korte termijn. Gemeenten krijgen hiervoor budget van de provincie, gebaseerd op het inwoneraantal en bepalen zelf (binnen kaders) waar de subsidie aan besteed wordt. Gemeenschapsvoorzieningen worden door de provincie nadrukkelijk genoemd, waardoor een maatwerkoplossing voor elk Dorpshuis mogelijk is.

Ondersteuning

Vereniging DKK heeft de afgelopen weken al veel Dorpshuizen ondersteund bij hun vragen en problemen. Ook voor advies over deze noodhulp kunnen besturen bij DKK terecht. Daarnaast is er een online-enquête om de gevolgen van de coronacrisis in beeld te brengen, die inmiddels door meer dan 110 dorpshuizen en dorpsinitiatieven is ingevuld. Met deze link komt u bij de vragenlijst.

Meer informatie

Grotere financiële steun aan gemeenten
Gelderse dorpshuizen krijgen nu toch financiële steun van provincie

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres