GEWIJZIGDE AGENDA ALV DKK met themadeel, 13 november

Alle artikelen
donderdag 24 oktober 2019

Uitnodiging 13 november

De uitnodiging voor de eerstvolgende Algemene ledenvergadering (ALV), ook voor niet leden, van vereniging DKK Gelderland is op donderdag 10 oktober naar alle leden verzonden.

We zien je graag in het vernieuwde dorpshuis De Hezebrink in Emst.
Locatie: Dorpshuis De Hezebrink, Ds. van Rhijnstraat 69, 8166 AL Emst

Let op:
Gewijzigde agenda

 • 19.30 Inloop
 • 20.00 Opening door Leidy van der Aalst-Wolken, voorzitter van DKK Gelderland
 • 20:05 Vaststellen verslag 7e ALV, gehouden op 27 maart 2019 te Groessen
 • 20:10 Uitreiking cheque(s) van ons Vriendenfonds DKK Gelderland
 • 20:15 Bekendmaking winnaar fotowedstrijd en uitreiking prijs
 • 20:20 Stand van zaken onderzoek ‘’Grenzen aan vrijwilligerswerk’’
 • 21:00 Stand van zaken nieuw programma Leefbaarheid provincie Gelderland
 • 21:15 Halfjaarplan januari – juni 2020
 • 21:20 Voorstel nieuwe contributieregeling Vereniging DKK Gelderland (bijlage 3)
 • 21:30 Begroting 2020
 • 21:40 Rondvraag en sluiting ALV door de voorzitter,
 • Aansluitend nazit met hapje en drankje

‘’Grenzen aan vrijwilligerswerk’’

In samenwerking met de Wetenschapswinkel Wageningen wordt onder begeleiding van Prof. Dr. Ir. Bettina Bock dit onderzoek uitgevoerd. Boeien, binden, bundelen en belemmeringen wegnemen zijn elementen die nader uitgewerkt worden, zodat vrijwilligerswerk leuk blijft. Neem uw smartphone mee, omdat in het interactieve deel de mentimeter gebruikt wordt.
Wetenschapswinkel

Bettina Bock

Bettina Bock is hoogleraar Rurale Sociologie in Wageningen en Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen
Zij houdt zich bezig met onderzoek naar de differentiatie van het platteland, tot uiting komend in de urbanisatie van sommige delen van het platteland en bevolkingsdaling en marginalisering (achterstelling) in andere gebieden. Wat het laatste betreft kijkt ze onder ander naar de leefbaarheid van het platteland, alsmede burgerparticipatie en sociale innovatie als instrument om de kwaliteit van leven op peil te houden en sociale voorzieningen te behouden.

Haar expertises

Plattelandsontwikkeling, sociale innovatie, mobiliteit en migratie, marginalisering van het platteland, plattelandsbeleid, interactief beleid, dierenwelzijn, gender, duurzame voedselproductie en consumptie, landbouw en zorg, multifunctionele landbouw.

ALV2.jpg

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres