Groepsactiviteiten voor ouderen in de zomervakantie!

Alle artikelen
vrijdag 17 januari 2020

Groepsactiviteiten voor ouderen in de zomervakantie!
Daar kunnen we samen iets aan doen!

Budget beschikbaar gesteld

Het Oranje Fonds, het RCOAK en het Fonds Sluyterman van Loo stellen gezamenlijk een budget beschikbaar om een aanvraag in te dienen van maximaal € 3.000,-. Dit doen zij, omdat in de zomervakantie er veel organisaties zijn, die een pauze inlassen in hun activiteitenprogramma. Voor ouderen betekent deze pauze dat zij minder sociaal contact hebben, met eenzame dagen tot gevolg. Als in de grote vakantieperiode groepsactiviteiten georganiseerd worden kunnen ouderen hun sociale netwerk onderhouden en actief blijven.

Voorwaarden

Voor een aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
Enkel organisaties die rechtstreeks een persoonlijke uitnodiging van de 3 bovengenoemde organisaties hebben ontvangen, kunnen een aanvraag indienen. Vereniging DKK Gelderland heeft in het kader van het LEADER-project Leefsamen Achterhoek een bijdrage ontvangen van één van de fondsen.
Drie initiatieven van leden van de Vereniging DKK Gelderland kunnen via de DKK een aanvraag indienen!

De voorwaarden:

 • De extra activiteiten zijn gericht op continuïteit van dat jaarprogramma.
 • Het vakantieprogramma bestaat uit minimaal 6 groepsactiviteiten, voor dezelfde groep ouderen, verspreid over de maanden juni, juli en augustus 2020.
 • Het maximum aan te vragen bedrag is € 3.000,-.
 • Vrijwilligers spelen een prominente rol in de uitvoering.
 • Een redelijke eigen bijdrage, al dan niet in natura, strekt tot aanbeveling.
 • Uw organisatie heeft reeds een bestaand jaarprogramma aan activiteiten voor ouderen.
 • Enkel volledige aanvragen nemen wij in behandeling.
 • Dit extra aanvragenbudget heeft een maximum van € 300.000,= (op=op).
 • De aanvraag wordt door de drie samenwerkende fondsen beoordeeld, gegevens met betrekking tot deze aanvraag worden onder de fondsen gedeeld.
 • Per grote of koepelorganisatie, met meerdere vestigingen, kan aan maximaal 3 initiatieven een toezegging worden gedaan.

Hoe dient u een aanvraag in?

 • Mail naar info@dkkgelderland.nl dat u mee wilt doen aan deze actie!
 • Stuur uw plan (kort en beknopt) en projectbegroting zo spoedig mogelijk.
 • De eerste drie complete aanvragen dient DKK in via ons account bij het Oranje Fonds
 • Dus ‘’wie het eerst komt het eerst maalt’’
 • De deadline van deze impuls vakantieactiviteiten voor ouderen is uiterlijk 1 maart 2020.
 • De drie fondsen behandelen de aanvragen in volgorde van ontvangst. Wanneer zij voldoende aanvragen hebben ontvangen voor besteding van het volledige budget, dan sluiten zij de aanvraagprocedure.
 • Zij maken het besluit over ‘onze’ aanvraag vóór half mei bekend.

Filmpjes impulsprojecten

Oranjefonds.jpg

Fonds Sluyterman van Loo.gif

RCOAK.jpg

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres