Heb je je ingezet voor Leefsamen Achterhoek? En moet jij je uren nog verwerken? Gebruik hiervoor de nieuwe uren-app

Alle artikelen
dinsdag 19 november 2019

Leefsamen Achterhoek

Begin 2019 is er gestart met de uitvoering van het, reeds succesvolle, LEADER-project ‘Leefsamen Achterhoek’.

Langer samen thuis

Het doel van dit project is dat met behulp van slimme sensoren oudere bewoners in dorpen of het buitengebied langer veilig thuis kunnen wonen. De sensoren zijn gekoppeld aan een Leefsamen-app, die familie, mantelzorgers en buren kunnen downloaden op hun mobiel.

Slimme sensoren op 125 adressen per gemeente

Met de financiering vanuit LEADER Achterhoek was het mogelijk dat 125 adressen per gemeente gebruik konden maken van de regeling dat de slimme sensoren gratis geplaatst worden en dat na gebruik van een jaar een abonnement wordt afgesloten.

Vrijwilligers

In de voorbereiding voor dit project hebben we medewerking gevraagd van vele vrijwilligers uit de Achterhoek. Voor de verantwoording en de ontvangst van de toegewezen subsidie wordt elk gemaakt uur geregistreerd. Hiervoor worden officiële EU-urenregistratieformulieren gebruikt. Sinds kort kan het registreren ook via een speciale uren-app.

Dien je uren in op de nieuwe Uren-app

Naast de papierenregistratieformulieren kunnen de uren vanaf heden ook per uren-app geregistreerd worden.
Via Google Play Store
Via App Store
Heb jij of ken je iemand in jouw dorp die zich vrijwillig ingezet heeft voor het LEADER-project Leefsamen? Heb je je uren nog niet geregistreerd? Geef dan je uren op via de nieuwe uren-app.

Welke uren kan je ook alweer registreren?

Uren kunnen geschreven worden voor deelname aan de informatieavond, huisbezoeken, overleg intern op welke wijze meegewerkt wordt aan dit project. Ook uren voor eigen vergaderingen kunnen opgevoerd worden of andere overlegmomenten, ook als jullie niet aanwezig waren bij een informatieavond, maar wel kennis hebben genomen van dit project. Dus alle uren gelinkt aan het LEADER-project Leefsamen.

Hoe werkt het?

 • Downloaden en openen van de MijnTijd-app
 • klik op AANMELDEN
 • Vul in bij projectcode: leefsamenachterhoek (aan elkaar getypt)
 • Vervolgens voornaam, achternaam, woonplaats, emailadres en je wachtwoord.
 • Klik op AANMELDEN.
 • Je komt in het welkomstscherm.

Indienen uren

Vervolgens keuren wij je aanmelding goed en na bericht van ons kun je uren indienen door in te loggen met je mailadres en je opgegeven wachtwoord.

 • Ga naar INDIENEN
 • Kies datum begintijd en eindtijd
 • Klik op Activiteit en maak een keuze uit:
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
 • Kies op Begrotingspost: eigen arbeid
 • Vul Omschrijving werkzaamheden in
 • Plaats je Handtekening binnen het vierkant
 • Klik op VERSTUREN

Let op: Na verzending zijn ingestuurde uren niet meer te wijzigen. Via ANNULEREN kun je – zo nodig – nog wijzingen doorvoeren.

Dank voor al je de inzet en het verwerken van de gemaakte vrijwilligers uren.

leefsamen

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres