Informatieplicht energiebesparing

Alle artikelen
vrijdag 7 juni 2019

Wil je weten wat de energiebesparingsplicht voor jouw inhoudt?

Verbruikt uw buurt- of dorpshuis per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas?

Dan bent u volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.
Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket van RVO.nl.

Stappenplan als hulpmiddel

Het stappenplan is een hulpmiddel om u voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing. Het laat zien of de plicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket werkt. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
informatieplicht-energiebesparing.png

Login

E-mailadres
Wachtwoord