Samen werken aan Leefbaarheid, Stichting Steenbreek

Alle artikelen
vrijdag 27 maart 2020

DKK maakt deel uit van een breed netwerk met veel verschillende partnerorganisaties. Deze maand stellen we voor: Stichting Steenbreek
Stichting Steenbreek.png

Samen werken aan meer groen in de buurt

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. En in een snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Tijd voor actie!

Elke vierkante meter steen, of dit nu in de stad, dorp of een kleine kern is, die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijn stof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, verbetert het bodemleven en mensen voelen zich prettiger en gezonder.
Laten wij samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.

Operatie Steenbreek, ‘groen verbindt mensen’

Operatie Steenbreek is in 2015 opgericht om concreet actie te kunnen voeren tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. De kiem van de actie lag een jaar eerder in een discussie in Wageningen, waar werd nagedacht over de mogelijke negatieve effecten van de verstening op de stedelijke natuur. Een viertal stadsecologen sloeg de handen ineen en bedacht samen met mensen van Entente Florale Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Environmental Research en Hogeschool Van Hall Larenstein hoe dat moest worden aangepakt. De activiteiten hadden een bijkomend voordeel: groen verbindt mensen.

Stichting Steenbreek

Sinds januari 2019 is Stichting Operatie Steenbreek gefuseerd met Stichting Entente Florale Nederland en verder gegaan onder de naam Stichting Steenbreek. Samen met deze partners wordt gewerkt aan een verbrede doelstelling om de ruimte om ons heen klimaatadaptief te maken met daarbij altijd aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Concrete groene acties in de tuin, op straat, in de wijk en verder. In de hele buitenruimte dus.

Activiteiten voor diverse doelgroepen

Landelijk organiseert Stichting Steenbreek diverse activiteiten voor zowel de professional als voor betrokken bestuurders, ambtenaren van gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen, zoals Nationale Groendag, workshops, kennisdagen alsmede informatieverspreiding via digitale en papieren kanalen. Ook de Steenbreektrofee, in 2019 gewonnen door Spijk, maakt onderdeel uit van dit activiteitenpakket.
Het belangrijkste doel is het delen van kennis en het stimuleren en opzetten van netwerken om gezamenlijk te komen tot een bestendige en aantrekkelijke leefomgeving.

Stichting Steenbreek richt zich op onderstaande doelgroepen:

  • Beleid / bestuur
  • Burger
  • Kind / jeugd
  • Bedrijfsleven

Roel van Stichting Steenbreek vertelt:

Roel van Dijk (directeur Stichting Steenbreek) schreef laatst voor de Telegraaf:
“Meer steen in de tuin ten koste van groen is zeker niet goed. We weten inmiddels dat meer steen tijdens heftige buien leidt tot wateroverlast met alle nadelige (financiële) gevolgen van dien. Daarnaast neemt de hitte tijdens warme zomerdagen in versteende omgeving toe. De temperatuur kan in de stad hierdoor tot wel 7 graden hoger zijn dan ten opzichte van het platteland. Warmte is schadelijk voor ons. We slapen er slecht van en het aantal sterfgevallen tijdens een warme zomer neemt verder toe. Groen biedt een bewezen oplossing. Bomen bieden koelte door verdamping en door schaduwwerking.

Een ander groot nadeel van veel steen is, is dat de biodiversiteit afneemt. De vlinder, bij en vogel komen steeds minder voor in de stad, waardoor de natuur uit zijn evenwicht raakt. Denk aan de eikenprocessierups, maar ook aan de toename van het aantal muggen. Ook dat levert (gezondheids)klachten op. Door het gebrek aan woonruimte worden tuinen kleiner en daarnaast kiest de jongere generatie steeds meer voor een versteende tuin. Dat is dus gezien het bovenstaande een slechte ontwikkeling. Een meer groene tuin is ook mogelijk met weinig onderhoud. Denk aan onderhoudsvriendelijke vaste planten, gevelbeplanting of dakboom die fungeert als parasol.

Wat ik persoonlijk een interessante vind, is dat mensen wel graag op vakantie gaan naar een mooie, groene omgeving om even echt weg te zijn en te ontspannen. In de reisbrochures zie je nergens advertenties staan van een groot versteend plein om daar naartoe te gaan. Geen hond die daarop afkomt. Buiten het feit dat het op zo’n versteende plek op een warme dag niet vol te houden is vanwege de hoge temperatuur, heeft het ook niets te bieden. Het is daar een dooie boel. Waarom richten veel mensen hun tuin wel zo in? Geen tijd en geen groene vingers is een vaak gehoord argument. Ik ben van mening dat er echt wel een middenweg is waar ook ruimte voor het terras en het pad is en waar het groen. Zonder dat je daar elk weekend in moet zweten om het werk gedaan te krijgen. Laat de tuin zijn werk doen en laat de vogeltjes er lekker rondvliegen. Geniet er vooral van, want ieder seizoen heeft veel moois te bieden.”

Informatie

info@steenbreek.nl
www.steenbreek.nl
steenbreektrofee 2.jpg

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres