Tussenrapportage enquête Coronacrisis

Alle artikelen
donderdag 7 mei 2020

Dorpshuizen lopen in eerste drie maanden minstens 1,3 miljoen mis aan inkomsten.

De coronacrisis heeft voor dorpshuizen en –initiatieven in Gelderland met name financiële gevolgen. Dit blijkt uit de resultaten van de enquête Coronacrisis die tot nu toe door 102 Gelderse organisaties is ingevuld. Een kwart daarvan geeft aan dit tekort nu al niet op te kunnen vangen en een derde niet te kunnen overzien of dat gaat lukken.

Mislopen van inkomsten

Het merendeel van de invullers zijn Dorpshuizen en MFA’s, bij 93% daarvan zijn de activiteiten stopgezet. In totaal lopen de organisaties deze daardoor 1,3 miljoen aan inkomsten mis. Dankzij een lobby van LVKK, LSA, DKK en Gelderse gemeenten heeft de provincie het budget voor noodhulp aan gemeenten verdubbeld. Dorpshuizen die in financiële problemen komen kunnen met hun eigen gemeente in gesprek om te kijken wat er voor hen mogelijk is.

Zelfredzaam

Iets minder dan de helft van de invullers geeft aan het tekort op te kunnen vangen. Dit zal ook afhangen van de manier waarop de corona-maatregelen opgeheven worden. Ook de mogelijkheden voor vrijwilligers om weer veilig aan de slag te gaan hangen hier vanaf.

Tussenrapportage

Lees hier de samenvatting van de tussenstand de enquête ‘Meten gevolgen Coronacrisis op dorpshuizen en dorpsinitiatieven in Gelderland‘. Dit geeft een goed beeld weer van de gevolgen in de eerste drie maanden.

Belang van de enquête

Van alle verzamelde gegevens wordt een rapport gemaakt en door het bestuur van vereniging DKK Gelderland aangeboden aan het provinciaal bestuur (leden Gedeputeerde en Provinciale Staten) van Gelderland. Het rapport gaat over de gevolgen van de coronacrisis.

Enquête nog niet ingevuld? Het kan nog steeds

Ben jij ook een bestuurslid van de dorpshuis/gemeenschapsvoorziening, dorpsbelangenorganisatie en/of dorpsinitiatieven in Gelderland en heb je de enquête nog niet ingevuld? Het kan nog steeds via deze link.


Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres