Vrijwilligerswerk ten tijde van Corona: innovatief of niet?

Alle artikelen
dinsdag 12 mei 2020

Vrijwilligers

De huidige Coronacrisis is onvermijdelijk van invloed op vrijwilligersorganisaties in dorpen en kleine kernen in Gelderland. Een prangende consequentie is de sluiting van Dorpshuizen, waarmee een belangrijke sociale functie wegvalt en een financieel probleem ontstaat. Tegelijkertijd schieten vrijwilligersinitiatieven als paddenstoelen uit de grond en de vraag rijst hoe dit te rijmen is met het bestaande tekort aan vrijwilligers dat DKK signaleert.

Korte- en lange termijn commitment

Zit het verschil in de korte- versus lange termijn commitment? De concrete, behapbare taken (Paasontbijt bezorgen bij ouderen) tegenover structurele functies (secretaris zijn van de Dorpsvereniging)? Zijn het de innovatieve, online organisatievormen, die maken dat mensen zich gemakkelijk aansluiten? Gaat het om zichtbaarheid en onderdeel zijn van een grote groep (het Corona-podium) tegenover minder zichtbaarheid en meer zelfstandigheid van sommige activiteiten in je eigen dorp. Of is het grotendeels dezelfde groep vrijwilligers maar krijgen ze nu meer aandacht?

Vrijwilligers zijn echt van belang

Hoe dan ook is het wonderlijk dat er zoveel aandacht uitgaat naar de Corona-vrijwilligers. Hoewel het terecht is dat zorgmedewerkers en andere vitale beroepen grootscheeps erkenning vinden, is het onterecht dat ze die niet eerder kregen. Datzelfde geldt misschien voor de rol van vrijwilliger. Natuurlijk is het hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilligers op de been zijn om anderen te ondersteunen in de Coronacrisis, maar in dorpen en kleine kernen vervullen vrijwilligers al sinds jaar en dag een belangrijke, vitale, en soms cruciale functie. Sommige buurtbussen (openbaar vervoer!) kunnen gewoonweg niet rijden zonder bijdrage van vrijwilligers.

Vaste waarde

De Coronacrisis schijnt nieuw licht op vrijwilligerswerk, en biedt een belangrijke opening om het belang en de potentie van vrijwilligers aan te kaarten. DKK en WUR doen samen onderzoek naar Vrijwilligers in Gelderse Dorpen, en laten zien: Vrijwilligerswerk is geen noviteit, maar een vaste waarde.

Tekst geschreven door: Dieuwertje van Muijden, Onderzoeker vakgroep Strategische Communicatie WUR

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres