Wat vind jij belangrijk? Laat het voor 1 juli weten!

Alle artikelen
maandag 8 juni 2020

10 onderwerpen als basis voor het nieuwe beleidsplan

In 2016 is het eerste beleidsplan van de Vereniging DKK Gelderland, ontstaan uit een fusie van de Federatie Dorpshuizen Gelderland en de Vereniging Kleine Kernen Gelderland, ontwikkeld. In de algemene ledenvergadering najaar 2016 is het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Dit voorjaar is het bestuur gestart met de voorbereiding voor het nieuwe beleidsplan. Het Manifest, dat gemaakt is na het PlattelandsParlement Gelderland in 2019, een SWOT-analyse met bestuur en medewerkers en onze input bij het nieuwe Beleidsprogramma Leefbaarheid van de provincie hebben geleid tot 10 onderwerpen die volgens het bestuur en de medewerkers de komende vier jaar de basis vormen voor ons nieuwe beleidsplan.

Jouw mening telt

De vraag aan onze leden, besturen van dorpsbelangen en dorpshuizen, is of dit ook voor jullie de 10 speerpunten zijn.
Via deze link kom je bij een vragenformulier met daarbij de vraag of je nog aanvullingen, opmerkingen of vragen hebt bij een onderwerp en we vragen welke prioriteit jullie aan het speerpunt willen geven. Ook is er de mogelijkheid om nieuwe onderwerpen toe te voegen met motivatie waarom dit thema in het beleidsplan zou moeten worden opgenomen.

Reageer vóór 1 juli

Willen jullie vóór 1 juli reageren! Wij verwerken dan alle informatie en kunnen dit ook nog gebruiken bij het maken van ons 4-jarenplan voor provinciale subsidie via de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
Na de zomervakantie ontvang je het concept beleidsplan 2021-2024 met het verzoek om een reactie te geven, zodat wij jullie reacties kunnen verwerken. Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 12 november wordt het beleidsplan vastgesteld door de aanwezige leden.

Alvast dank voor jullie medewerking!

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres