Weet van Water

Alle artikelen
maandag 3 juni 2019

Sinds een jaar gaat Waterschap Rijn en IJssel met Weet van Water de boer op. Om met de mensen in het gebied het gesprek aan te gaan over klimaat. En hen uit te dagen zelf actie te ondernemen. Ben je hen al tegengekomen? Zie je kansen voor jouw gebied?

Zichtbaar

Weet van Water is ingezet vanuit de gedachte om als waterschap beter zichtbaar te zijn in het gebied en gemakkelijker het gesprek aan te gaan met de bewoners over alle facetten van water. Doel: de omgeving waterbewust(er) maken, door aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep – op maat dus. Daar heb je tools voor nodig en die biedt Weet van Water. Handige hulpmiddelen waardoor je gemakkelijk het gesprek aangaat. Zo rijden de medewerkers van het waterschap in een vrolijke Weet van Water Bus. Zij beschikken over een wateroverlasttafel die spelenderwijs laat zien welke invloed groen in je wijk heeft op wateroverlast op straat.

Thema klimaat

Het waterschap werkt nu, samen met gemeenten, aan de zogenaamde klimaateffectatlas. Deze toont wat de effecten zijn van hevige neerslag, langdurige droogte, hitte en overstromingen. Met als doel om duidelijk te maken op welke klimaateffecten het gebied zich moet voorbereiden. Weet van Water kan helpen om inwoners te laten zien wat ze zelf, in hun eigen omgeving kunnen doen. Hoe zij hun tuin watervriendelijk kunnen inrichten en zuinig met water kunnen omgaan. WRIJ   Tegel eruit plant erin.jpg

2500 tegels

Afgelopen mei organiseerde het waterschap haar tweede actie ‘Ben je nou helemaal betegeld?!’ in de tuin aan de Liemersweg in Doetinchem. Deze actie had als doel om mensen waterbewust te maken en uit te dagen om hun tuin watervriendelijker in te richten. In totaal bezochten zo’n 500 inwoners deze dag waarbij ze naast het inleveren van hun stoeptegels informatie over afkoppelen konden krijgen, een rondleiding door de tuin kregen én met prachtige planten naar huis gingen.

Wat brengt Weet van Water jouw dorp?

Weet van Water zoekt de samenwerking met gemeenten, provincies, dorpsraden en andere instanties. Zie je mogelijkheden voor jouw dorp? Het waterschap gaat graag het gesprek met je aan. Meer informatie over Weet van Water vind je op onze website: weetvanwater.nl WRIJ   Weet van Water Bus met banner.jpg

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres