Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Alle artikelen
maandag 8 juli 2019

De handreiking ‘Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners’ biedt hulp bij één van de vraagstukken in het Klimaatakkoord: hoe gaan we de energietransitie ook echt voor elkaar krijgen, sámen met de bewoners en met draagvlak?

Wie de handreiking leest, raakt er van doordrongen dat gemeenten zélf de regie moeten nemen. Niet beginnen bij concrete initiatieven, maar eerst samen met de bevolking de opgave doornemen en randvoorwaarden opstellen. Dat kan onder andere tot een afgewogen en geaccepteerde locatiekeuze leiden. Ook het streven uit het Klimaatakkoord naar 50% lokaal eigendom kan invulling krijgen. Deze handreiking laat zien dat dit niet alleen wenselijk is maar ook prima mogelijk, zelfs als er nog geen ervaren energiecoöperatie is.

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres