Zonne-energie op jouw vrijkomende boerenerf

Alle artikelen
woensdag 9 oktober 2019

Stoppen als boerenbedrijf en doorstarten als zonneboer. Het kan in de Achterhoek met het innovatieve programma Zon op Erf.

Zon op Erf

Op veel leegkomende erven bestaat er de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Zo ontstaat er een nieuwe bron van inkomsten. In de agrarische sector in het algemeen en binnen de Achterhoek in het bijzonder, zijn er drie uitdagingen nogal actueel: asbestsanering, bedrijfsopvolging en demografische krimp. Zon op Erf draagt een oplossing aan voor deze drie uitdagingen, gecombineerd met een landelijk-regionaal thema, duurzame opwekking. Er zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar voor dit traject, zelf investeren is dus geen voorwaarde.
Zon op Erf is in 2015 gestart. Het doel van dit plan is om leegstand tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt en het asbest gesaneerd. Inmiddels is het programma de pilotfase ontgroeid. Na presentatie van de pilot aan de opdrachtgever, provincie Gelderland, is er door de provincie een stimuleringsfonds opgericht om demonstratieprojecten uit te kunnen voeren.
Aad Grandia, ontwikkelaar duurzame energieprojecten bij AGEM en projectleider van Zon op Erf, is hoopvol gestemd over de kansen die dit project biedt voor boeren. “In 2017 hebben we een pilot afgerond. Daaruit bleek al dat dit project in de praktijk haalbaar is. Het financiële rendement voor de boer is voldoende, zowel bij een eigen investering als bij een kapitaalinjectie van een derde partij.”

Interessante investeringsbijdrage

Provincie Gelderland stelt nu voor slechts een beperkt aantal projecten een zeer interessante investeringsbijdrage beschikbaar. Op dit moment zoekt AGEM in de Achterhoek nog deelnemers voor een demonstratieproject Zon op Erf. Dit project ontvangt de extra investeringssubsidie van de Provincie Gelderland en dient daarnaast om het gehele proces van ontwikkeling tot aan realisatie te optimaliseren waardoor grootschalige uitrol mogelijk moet worden.
Als je wil weten of je in aanmerking komt voor één van de resterende demonstratieprojecten, dan kan je vrijblijvend contact opnemen. Na het verstrekken van de basisgegevens (grootte perceel, opstallen al dan niet met asbest, huidig en gewenst toekomstperspectief etc.) beoordeelt AGEM of je in aanmerking komt. Ook maken zij vrijblijvend een conceptberekening van kosten en opbrengsten. Ze lichten deze zogeheten businesscase toe, waarna je kan beslissen of je opdrachtgever wordt van een demonstratieproject. Uiteraard kan je hierover ook eerst nog met je eigen financieel adviseur overleggen.

Interesse

Mail naar AGEM of kijk op Zon op Erf. Telefonisch contact opnemen kan met projectleider Aad Grandia op 06-13252535.

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres