ANBI

ANBI-logo.gif
Vereniging DKK Gelderland heeft een ANBI erkenning!

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen. Een ANBI is een Algemene Nut Beogende Instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen. Het fiscale voordeel van een ANBI-erkenning is dat geen successierecht of schenkingsrecht betaald moet worden over erfenissen en schenkingen. Ook uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking. Verdere voordelen zijn er op het gebied van de Vennootschapsbelasting, Loonheffingen, Overdrachtsbelasting en Inkomstenbelasting.

Schenking is aftrekbaar

Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen (box I, II of III). Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De Belastingdienst betaalt mee aan deze giften. Iemand, die slim gebruik maakt van het belastingvoordeel, kan meer schenken met hetzelfde geld. De Belastingdienst betaalt het verschil terug na aangifte inkomstenbelasting. De schenker kan ervoor kiezen om het voordeel zelf te behouden of weg te schenken aan de ANBI van zijn voorkeur. De Wet Inkomstenbelasting kent twee soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm (eenmalig of periodiek) kunnen deze giften geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de gever.

DKK informatie

Naam Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland
RSIN nummer 8559.14.002
Contactgegevens zie contactgegevens en medewerkers
Bestuurssamenstelling Organisatie
Beloningsbeleid Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangen enkel een onkostenvergoeding. Het personeel wordt beloond conform de CAO Sociaal Werk
Doelstelling “Het verlenen van ondersteuning in de ruimste zin aan kleine kernen, dorpshuisbesturen en dorpsbelangenorganisaties, teneinde de leefbaarheid op het platteland te behouden en te verbeteren”.
Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2017 tot en met 2020 DKK Gelderland.pdf
Jaarverslag DKK Gelderland 2018 Jaarverslag 2018 DKK Gelderland.pdf
Jaarrekeningen DKK Gelderland Jaarrekening 2016 DKK Gelderland.pdf
Jaarrekening 2017 DKK Gelderland.pdf
Jaarrekening 2018 DKK Gelderland.pdf

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een vraag of probleem waar wij u mogelijk mee kunnen helpen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact opnemen

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres