Dorpshuizen

Gelderland heeft veel dorpen en kleine kernen. Veel van deze dorpen en kernen hebben een dorpshuis, Kulturhus, MFA of gemeenschapsvoorzieningen.

Een dorpshuis is een ontmoetingsplaats, onderdak voor het verenigingsleven en van diverse maatschappelijke diensten. Zij bestaan vooral dankzij de inzet van vrijwilligers. DKK is erop gericht om vrijwilligers en professionals te ondersteunen die zich bezig houden met het beheer en de exploitatie van dorpshuizen .

Onze dienstverlening aan dorpshuizen is gericht op:

Informatievoorziening, scans

DKK voorziet dorpshuizen van informatie op het brede vlak van de bedrijfsvoering. Wij doen dat door:

  • Ondersteuning, verstrekken van informatie en advies. De besturen van dorpshuizen kunnen telefonisch of per mail bij DKK terecht.
  • Vitaliteitsscan
  • Brede toegankelijkheidsscan
  • Digitale nieuwsbrief DorpsKontaKt en speciaal voor leden de Nieuwsflits
  • Gezamenlijke beheer van de website dorpshuizen.nl. DKK onderhoudt met andere provinciale steunpunten voor dorpshuizen de website dorpshuizen.nl

Heb je een vraag over het bestuur en beheer van dorpshuizen? Bijvoorbeeld over beleid, wet- en regelgeving, personeel, PR, gebouw of anderszins? Kijk dan voor meer informatie op de Vraagbaak.

Informatiebijeenkomsten, cursussen en workshops

DKK organiseert elk jaar meerdere bijeenkomsten, cursussen en workshops voor bestuurders en beheerders van dorpshuizen. Voorbeelden van bijeenkomsten zijn:

Kennisuitwisseling en belangenbehartiging

Bijna elke provincie heeft een lokaal steunpunt voor dorpshuizen. Deze provinciale koepels hebben zich verenigd in het landelijk platform dorpshuizen van de LVKK. Daarin wordt:

  • Kennis, ervaring en projecten uit gewisseld
  • Gezamenlijk onderhouden van de website dorpshuizen.nl
  • We maken ons sterk voor de belangen van dorpshuizen op landelijk niveau

Heb je vragen m.b.t. dorpshuizen? Laat het weten via info@dkkgelderland.nl of bel 0314-631168.

Meer over Dorpshuizen?

Heeft u een vraag of probleem waar wij u mogelijk mee kunnen helpen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact opnemen

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres