Een dorpsontwikkelingplan maken

Samen als bewoners nadenken over de toekomst van je dorp en/of kern.
Hoe het zou kunnen zijn, de toekomst van je dorp of kern over 5 tot 10 jaar?

Wat is een dorpsplan?

 • Samenvatting kenmerken en kwaliteiten dorp
 • Toekomstvisie voor het dorp en buitengebied
 • Doelstellingen per thema, zoals woningbouw, verkeersveiligheid, verenigingsleven, voorzieningen
 • Voorgestelde maatregelen
 • Prioriteitsplanning

Waarom een dorpsplan?

Het behoud en het verbeteren leefbaarheid dorp. Een deel van een prettige leefomgeving is dat inwoners het idee hebben dat ze inbreng hebben.

 • Knelpunten inventariseren
 • Aansluiten bij wensen en ideeën van bewoners
 • Lokale kennis gebruiken (plan van en door bewoners)
 • Draagvlak proberen te creëren
 • Samen creatief zoeken naar oplossingen
 • Mogelijkheid om pro-actief te reageren

Spelers in het veld

 • De bewoners van dorp en omgeving
 • De Dorpswerkgroep (inhoudelijke denktank en werkt aan het dorpsplan)
 • Het PR-Team dat zorgt voor de communicatie en promotie
 • De Uitwerkgroepen (wanneer het dorpsplan klaar is, gaan zij verder met de uitwerking en uitvoering van de ideeën)
 • Dorpsbelangenorganisatie (eindverantwoordelijk voor dorpsplan en verdere planning en organisatie)
 • Gemeente (nodig voor o.a. uitvoering)
 • DKK Gelderland (procesbegeleiding door plus-vrijwilligers)

Dorpswerkgroep

 • Breed samengestelde groep van 10 tot 15 bewoners
 • Werken de ideeën van de bewoners uit (a.d.h.v. de startbijeenkomst; inventarisatie)
 • Inhoudelijke denktank dorpsplan

De procedure van het dorpsplan

Dorpsplanproces duurt ongeveer 1 jaar (van start tot presentatie dorpsplan)

 • Startbijeenkomst (inventarisatie wensen en ideeën van bewoners)
 • Klankbordbijeenkomst (ideeën bespreken met organisaties die nodig zijn bij de uitvoering)
 • Presentatie van het dorpsplan
 • Uitvoering (in uitwerkgroepen per thema)

Alle voordelen op een rij

 • Duidelijk en breed gedragen plan
 • Ideeën en creativiteit van alle bewoners benut. Plan van onderop.
 • Open communicatie
 • Betere samenwerking met de gemeente en andere organisaties
 • Meer kans op uitvoering
 • Vroegtijdig inspringen op (plattelands-)ontwikkelingen
 • Onderwerpen kunnen integraal bekeken worden en verbonden worden

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres