Minder OZB betalen voor je dorpshuis? Vraag het de gemeente!

Alle artikelen over Advies
dinsdag 4 juni 2019

Per 1 januari 2019 is het voor gemeenten mogelijk om aan Dorpshuizen en MFA's een lagere OZB belasting te berekenen. Helaas is dat geen verplichting. Het is zeker aan te raden om daarvoor een verzoek in te dienen!

Amendement

De Tweede Kamer heeft op 15 november jl. een amendement aangenomen dat (positieve) gevolgen kan hebben voor de OZB-belasting die eigenaren en gebruikers van maatschappelijk vastgoed voor hun pand betalen. OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Iedere vastgoedeigenaar en huurder/gebruiker van onroerende zaken betaalt de belasting aan hun gemeente. Hoeveel onroerendezaakbelasting je betaalt is afhankelijk van twee factoren: het gemeentelijke OZB-tarief en de door de gemeente bepaalde waarde van het pand, de WOZ. De hoogte van de aanslag is de WOZ, vermenigvuldigd met het OZB-tarief dat je gemeente hanteert.

Het staat gemeenten per 1-1-2019 vrij om de WOZ-belasting voor sportaccommodaties, dorps- en wijkhuizen en andere instellingen van sociaal belang onder het tarief van woningen te laten vallen en daarmee komt de belasting aanzienlijk lager uit.

Bovenstaande is geen verplichting; het is aan iedere gemeente afzonderlijk om te bepalen of men dit wil doen. Wij raden alle besturen van een pand aan om hierover een brief naar de leden van de Gemeenteraad en het College van B&W te sturen. Om je te helpen maakten LSAbewoners en LVKK een Format brief OZB aan gemeenten Doe er je voordeel mee!

Zie ook het bericht van VNG, inclusief het aangenomen amendement

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres