LVKK

Actief in alledaagse democratie!

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven. DKK is lid van de LVKK.

Een goed, leefbaar Nederland kan niet zonder een vitaal platteland. Daarom is het van belang dat vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp, dicht bij huis via hun eigen provinciale vereniging, de ondersteuning vinden die ze nodig hebben: procesbegeleiding bij projecten, kennisontwikkeling en strategische inzet.
lvkk.png

Landelijk niveau

De LVKK behartigt de belangen op landelijk niveau. Nadruk hierbij ligt op wat bewoners zelf belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun dorp of regio. De LVKK werkt vanuit een integrale aanpak waarbij wonen, werken, mobilteit, onderwijs, zorg en welzijn in samenhang gezien worden.

Bij de Rijksoverheid en de Tweede Kamer agendeert de LVKK actuele thema’s, trends en ontwikkelingen. Dat gebeurt via structureel overleg én via het tweejaarlijks nationaal PlattelandsParlement. De LVKK biedt een platform en is een spreekbuis naar de landelijke overheid, bedrijfsleven en instellingen.

Europees niveau

Ook op Europees niveau en in de grensregio’s zijn we actief door deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, Volonteurope, European Rural Community Alliance (ERCA), het European Rural Parliament en samenwerking in de Euregio’s.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een vraag of probleem waar wij u mogelijk mee kunnen helpen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact opnemen

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres