LVKK

Locatie

Doctor Grashuisstraat 8
7021 CL Zelhem
Omschrijving: 

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is lid van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen; de LVKK.

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen is een vereniging met 12 leden. Deze leden zijn de Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen.
De Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen ondersteunen de plaatselijke groeperingen van bewonersinitiatieven, de dorpsbelangenorganisaties en dorpsraden (Zie verder bij 'leden' en bij 'provincie'). Zij komen hierbij geregeld thematieken en problemen op het spoor die niet alleen in die betreffende plaats of provincie actueel zijn, maar een landelijk verschijnsel zijn en dus om een landelijke aanpak vragen. Ook signaleren zij wat de specifieke gevolgen zijn van wet- en regelgeving voor het platteland/ kleine kernen.

Het project Kansen creëren met een bovendorpse visie, was een project van de LVKK, uitgevoerd door de provinciale VKK's en financieel en kennismatig ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners