Stichting Vrienden van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland

"Door zaken te doen met bedrijven op het platteland, houdt u de leefbaarheid in stand!"

De Stichting Vrienden van de DKK is ondersteunend aan de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Haar doelstellingen zijn:

  • De DKK incidenteel financieel ondersteunen
  • Fungeren als denktank
  • Jaarlijks Streekforum organiseren
  • Draagvlak creëren voor het werk van de DKK

Als ambassadeur geven de bestuursleden van de Stichting Vrienden van de DKK bekendheid aan de DKK en zetten zij de DKK op de kaart.

De Vrienden van DKK Gelderland zijn momenteel 41 organisaties, bedrijven en mensen die de DKK en daarmee de leefbaarheid van de Gelderse kleine kernen een warm hart toedragen. De Stichting Vrienden van DKK Gelderland ondersteunt de DKK Gelderland financieel via hun donaties.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om lid te worden van de Vrienden van DKK Gelderland. U kunt het opgaveformulier om donateur te worden hier downloaden.  


Bedrijven op het platteland
De leden van de DKK zijn dorpsbelangenorganisaties die zich actief inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp. Sommige leefbaarheidprojecten worden in samenwerking met overheidsinstanties opgezet en uitgevoerd, maar er worden ook private partijen en particuliere bedrijven aangetrokken bij de ontwikkeling en/of uitvoering van een project. Wellicht kan een Vriend van de DKK een partner zijn voor één van de vele projecten die in dorpen worden ontwikkeld en uitgevoerd! Wij zeggen dan ook: Door zaken te doen met bedrijven op het platteland, houdt u de leefbaarheid in stand!

Vriend in the picture
Om inzichtelijk te maken wat onze vrienden in huis hebben, zetten we in onze nieuwsbrief graag een 'Vriend in the Picture'! Klik hier voor het archief. Wilt u uw bedrijf ook graag 'in the picture' zetten, mail dan naar vriendenvan@dkkgelderland.nl.

Ook vriend worden?
Wilt u ook vriend worden van de VKK Gelderland en zo bekendheid krijgen in kleine kernen? Download het donateursformulier of neem contact op met de Stichting Vrienden van de DKK Gelderland.

Meer informatie is verkrijgbaar bij bij de secretaris van de Stichting Vrienden van DKK Gelderland, 
Reiny Dijkstra - de Wit, tel: 0315-230085.

Locatie

 

 

Kracht en initiatief van bewoners