Vriend worden

Ook vriend worden?
Als Stichting Vrienden van krijgen wij graag nieuwe vrienden! Wilt u ook vriend worden van de DKK Gelderland? Dat kan voor een donatie vanaf € 50,- per jaar.

Als vriend ondersteunt u leefbaarheid en via de vereniging bent u betrokken bij de ontwikkelingen van dorpshuizen en kleine kernen. 

  • Als Vriend staat u vermeld op de website van DKK Gelderland. www.dkkgelderland.nl/vrienden/overzicht Een logo en tekst hiervoor ontvangen wij graag.
  • De Vrienden staan vermeld in de maandelijkse nieuwsbrief Dorpskontakt en u ontvangt deze nieuwsbrief uiteraard in uw mailbox.
  • Als Vriend staat u vermeld in het (meerjarig) informatieboekje van de DKK.
  • Als Vriend wordt u uitgenodigd voor de activiteiten van de Stichting Vrienden van de DKK.
  • Bij de leden van de DKK wordt bekend gemaakt dat uw bedrijf Vriend van de DKK is geworden. 

Hebt u interesse? Vul dan het opgaveformulier in en stuur het per post of e-mail (een scan of foto) naar vriendenvan@dkkgelderland.nl

Meer informatie is verkrijgbaar bij bij de secretaris van de Stichting Vrienden van DKK Gelderland, 
Reiny Dijkstra - de Wit, tel: 0315-230085.
vriendenvan@dkkgelderland.nl 

Locatie

 

 

Kracht en initiatief van bewoners