Word lid van de DKK

 

Spreekt de doelstelling van de DKK Gelderland u als dorpsbelangenorganisatie of dorpshuisbestuur aan? Meldt u dan aan als lid.

DKK Gelderland ondersteunt haar leden met advies, voorbeelden, projectbegeleiding, het aanvragen van subsidies en fondsenwerving en nog vele andere zaken. Schroom vooral niet om de vereniging te benaderen als u een vraag hebt.

De DKK behartigt ook de belangen van kleine kernen, dorpshuizen en het platteland bij gemeente-overstijgende instanties zoals Provincie Gelderland, het ROCOV, Omroep Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. 

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

Na aanmelding komt één van onze medewerkers graag kennis maken met uw organisatie. 


Contributie
De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal inwoners van uw kleine kern, en wel op de volgende wijze. Op de ALV van 23 november 2015 zijn de volgende contributietarieven vastgesteld door de leden van de VKK en FDG:

Contributie dorpsbelangenorganisaties/dorpsraden/bewonersplatforms e.d.:

Aantal Inwoners

Contributie per jaar

minder dan 250 inwoners

€ 20,-

250 tot 500 inwoners

€ 40,-

500 tot 1000 inwoners

€ 60,-

1000 tot 1500 inwoners

€ 80,-

1500 tot 2000 inwoners

€ 100,-

2000 tot 2500 inwoners

€ 120,-

meer dan 2500 inwoners

€ 140,-

Contributie dorpshuizen/kulturhusen/MFC's e.d.:

Aantal Inwoners

Contributie per jaar

minder dan 500 inwoners

€ 140,-

500 tot 1000 inwoners

€ 200,-

1000 tot 2000 inwoners

€ 240,-

2000 tot 3000 inwoners

€ 280,-

3000 tot 4000 inwoners

€ 320,-

4000 inwoners en meer

€ 360,-

Locatie

 

 

Kracht en initiatief van bewoners