Giesen Architectuur

Locatie

Omschrijving: 

Interview met Sander Giesen

Giesen Architectuur, het bedrijf van Sander Giesen, is de nieuwste donateur van de Stichting Vrienden van de VKK Gelderland. Samen met Nico Wissing, oud-voorzitter van de Stichting, werd de heer Giesen een tijd geleden uitgenodigd om mee te denken over de Akkermansweide, het industrieterrein langs de Oude IJssel bij Terborg. De gemeente wil aan dit gebied een kwalitatieve en duurzame impuls geven. De visies van beide heren en die van de VKK Gelderland bleken goed aan te sluiten. Vandaar dat de heer Giesen besloot om de VKK te steunen via de Stichting Vrienden van.

De vraag “Het platteland heeft veel te bieden, maar hoe vermarkt je die waarde?” houdt Sander bezig. Dit probleem herkent hij ook bij zijn eigen organisatie: er zijn veel goede ideeën, maar niet alles is even gemakkelijk te verkopen. In dit artikel worden een paar van die goede ideeën toegelicht.

 

Erven

Een kans voor het buitengebied is het bouwen van milieuvriendelijke en landschappelijk verantwoorde erven. Als gevolg van de ruilverkavelingen zijn landschapselementen en ruimtelijke structuren verdwenen. Het idee is om oude zandruggen en waterlopen als basis te nemen en die te laten opvallen in het landschap. Door deze elementen als basis te gebruiken is de oude structuur weer terug te brengen. Met de zandruggen en waterlopen als leidraad kunnen paden worden aangelegd waaraan, geclusterd op erven, woningen worden gebouwd. Een auto mag natuurlijk over deze paden rijden, maar het is niet de bedoeling dat er snel gereden wordt. Je rijdt immers bij elkaar over het erf. De wegen die er al zijn, blijven liggen: mensen moeten wel op hun werk kunnen komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woningen

Op de erven is plek voor moderne woningen die opgaan in het landschap. Op deze manier kan het platteland een woonkwaliteit bieden die ‘externe’ mensen aantrekt om naar de regio te komen.

“Waar we vooral mee op moeten houden, is het bouwen van lelijke vierkante uitbreidingen bij een dorp”, aldus Giesen. Een voorbeeld hiervan is Megchelen (zie foto).

De woningen moeten autarkisch (zelfvoorzienend) zijn en technisch hoogwaardig worden gebouwd. Er is dan geen zware infrastructuur nodig, zoals riolering en leidingen. De kavels moeten groot zijn, het zijn immers mensen die bewust kiezen voor wonen op het platteland, ze willen misschien wel wat dieren houden. De voorzieningen in het dichtstbijzijnde dorp zijn in principe op de fiets te bereiken.

Een manier om milieuvriendelijk te bouwen is door gebruik te maken van strobalen en leem. Deze combinatie isoleert zeer goed en is bovendien vochtregulerend. Het materiaal is tevens erg sterk. In Gaanderen is een bed & breakfast op deze manier gebouwd. (Zie: http://plattelandoij.wordpress.com/2011/02/20/topvorm-in-architectuur-4/ en http://bouwwereld.nl/nieuws/bed-breakfast-van-stro-en-leem/)

 

Nieuw platteland

Het beheren van landgoederen zorgt voor een bijzonder mechanisme. Het landschap wordt op deze manier overgeleverd aan de zorg van mensen. Doordat deze mensen er bewust voor kiezen om in het landschap te wonen, voelen ze zich er verantwoordelijk voor.

 

We wensen Giesen Architectuur heel veel succes bij het verder uitzetten, promoten en realiseren van de ideeën en van andere projecten op het platteland!

 

Sjouke Bakker

 

 

Kracht en initiatief van bewoners