Verdiepingsslag Overheidsparticipatie

In opdracht van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) heeft Vereniging DKK Gelderland de Verdiepingsslag Overheidsparticipatie (VO) ontwikkeld. Aanleiding voor de VO is dat er steeds meer leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving komen, waarbij een andere rol van de gemeente wordt verwacht. Niet meer reguleren of overnemen, maar verbinden en faciliteren: bewoners de gereedschappen geven om het zelf te doen. Dat wordt de ‘Derde generatie burgerparticipatie’ genoemd.

Derde generatie burgerparticipatie

We kennen de eerste generatie: burger mag inspreken (vanaf jaren ’70) en de tweede generatie: burger wordt betrokken bij beleidsontwikkeling (vanaf jaren ’90). Bij de derde generatie (vanaf 2000) maken bewoners door zelfwerkzaamheid en zelforganiserend vermogen hun ambities waar. De initiatiefnemers zoeken in de overheid dan een samenwerkingspartner, adviseur of ondersteuner.

De VO is in Gelderland ontwikkeld, maar via de provinciale VKK’s kunnen gemeenten uit het hele land deelnemen. De VKK’s vormen het provinciale netwerk van actieve bewoners en zijn bekend met het samenspel tussen bewoners en gemeenten. 


Doel

Het doel van de VO is dat de gehele gemeentelijke organisatie – college, raad en ambtenaren – stil staat bij de consequenties van de derde generatie burgerparticipatie. Het begint met het ontwikkelen van een visie op Overheidsparticipatie (OP).
Ieder niveau in de gemeentelijke organisatie wordt hierbij betrokken zodat de visie breed gedragen is. Bij de visie op OP hoort ook een nieuwe rol, houding en werkwijze. Deze cultuuromslag kan niet overhaast worden, het is een continu proces dat ruimte vraagt voor uitwisseling van praktijkervaringen en intervisie.

Rol Vereniging Kleine Kernen

De rol van de provinciale VKK’s is om de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van haar eigen visie op OP en het proces van uitwisseling en intervisie in gang te zetten, eventueel te begeleiden.

 

 

 


Afbeelding: 

Locatie

NL

Nieuws en informatie over dit project

In de gemeente Doetinchem voert de DKK de pilot 'Verdiepingsslag Overheidsparticipatie' uit. Het is een traject over samenwerking tussen bewoners en overheid, cultuurverandering, wederzijds vertrouwen en loslaten. Hoe is dit traject gegaan en ervaren? We hielden een interview met wethouder Ingrid Lambregts, verantwoordelijk voor de implementatie van overheidsparticipatie.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners