Inspiratiedag 2014

Inspiratiedag 2014: Samenwerken, voorbereid op de toekomst!

 Op zaterdag 4 oktober bezochten ruim 90 enthousiaste vrijwilligers uit kleine kernen, ambtenaren, gemeentelijke en provinciale politici en andere geïnteresseerden de Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling. Het centrale thema was dit jaar ‘Samenwerken, voorbereid op de toekomst’. Op deze kennisnetwerkdag werden workshops aangeboden door medewerkers uit het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. Zie hieronder de presentaties en andere informatie:

Algemeen verslag

Klik hier

Presentaties Werksessies

 • Poweroint De Dorpscontactpersoon Klik hier
 • Projectplan goed en gezond samenleven in Posterenk en Bussloo Klik Hier
 • Evaluatie 2 jaar DCP Meddo Klik hier
 • Praatpapier presentatie DCP Meddo Klik hier
 • Powerpoint Jong en oud in de dorpsbelangenorganisatie Klik hier
 • Powerpoint Samenwerken aan een dorpsplan Klik hier
 • Powerpoint Zorg en welzijn Klik hier
 • Werkblad samenwerking Dorpsgebouwen Klik hier
 • Werkblad samenwerken aan dorpsgebouwen Klik hier
 • Sport als maatschappelijke spil Klik hier
 • Themadossier Sport en Leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio's Klik hier
 • Een WMO-proof dorpshuis Klik hier
 • Promotie dorpshuizen Klik hier

 

Lunchworkshop Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Samenwerken ter verfraaiing van het buitengebied rondom uw dorp, door Stichting Landschapsbeheer Gelderland Klik hier

 

Afbeelding: 

Nieuws en informatie over dit project

 

In deze workshop (inspiratiedag 2014) gaan bestuursleden op zoek naar de rol van hun dorpshuis, de wensen van gebruikers en naar samenwerking met andere voorzieningen in het dorp om in de toekomst het voorzieningen niveau op peil te houden.

Verslag werksessie inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 2014

Verslag werksessie inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 2014

Pakt uw dorphuis de kansen van de Wmo?

Als u de ambitie heeft om een ‘Huis van het Dorp’ te zijn dan moet er ook aandacht zijn voor de Wmo doelgroepen in het dorpshuis of Kulturhus. Maar hoe doe je dat? Een Wmo-scan laten uitvoeren kan de eerste stap zijn. Deze geeft inzicht in de kansen die de Wmo kan bieden.

Het lokaal was goed gevuld op zaterdagmiddag (4 oktober 2014) bij de werksessie ‘Samenwerken: jong en oud in een dorpsbelangenorganisatie’. De deelnemers werden aan het werk gezet door ze na te laten denken over het actuele onderwerp.

 

Werksessie De Dorpscontactpersoon door Josien Durieux, André Menting en Anita Huisman

Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling dd 4 oktober 2014

Werksessie inspiraitedag 2014 door: Mark van Rotterdam (ICSadviseurs) en Erik Puyt (HAN)

Sportverenigingen vertegenwoordigen een belangrijke rol in de kleine kernen, aangezien bewoners elkaar ontmoeten bij de vereniging en met elkaar een gezamenlijke passie uitoefenen. Met andere woorden zorgt het voor ‘sociale cohesie’.

Werksessie door Stichting Landschapsbeheer Gelderland op de Inspiratiedag dorps(huis)ontwikkeling op 4 oktober 2014

Werksesie Inspiratiedag 2014 door HAN Krachtige Kernen

 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners