Inspiratiedag 2015

Een dag vol inspiratie, uitwisseling en verbinding!

De inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling op 3 oktober in Overasselt was met circa 100 deelnemers weer goed bezocht! 
Het verslag van de dag, handouts en powerpoints van alle workshops vindt u hieronder. 

Gedeputeerde Bea Schouten stelde zichzelf voor als ‘nieuwe’ gedeputeerde van de provincie Gelderland (vanaf 29 april 2015). In haar portefeuille zit onder andere leefbaarheid. Het vraagstuk waar de provincie zich de komende maanden mee zal bezig houden is ‘Op welke wijze kan de provincie Gelderland, binnen haar kerntaken, verantwoordelijkheden en middelen, optimaal bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in Gelderland?’. Voor het antwoord op deze vraag is de startnotitie Leefbaarheid geschreven die dit najaar wordt besproken met en aangevuld door onder andere de DKK in ronde tafelgesprekken.

Wethouder Ellen de Swart van de gemeente Heumen heette de aanwezigen van harte welkom in haar gemeente en in het bijzonder in het dorp Overasselt. Een bruisend dorp waar met vrijwilligers veel voor elkaar gekregen is. Ze noemde onder andere het nieuw aangelegde dorpsplein en het verfraaien van de Wilhelminastraat. De gemeente stimuleert bewonersinitiatieven met vonkjes en initiatievenbudget.

Igor Grevers overhandigde namens ICSadviseurs de BTW-startersgids aan gedeputeerde Schouten. De startersgids is in opdracht van de provincie ontwikkeld voor accommoderende organisaties zoals een dorpshuisbestuur.

De nieuwe website www.dkkgelderland.nl is deze dag gelanceerd. Hierop kan iedereen achtergrondinformatie vinden over uiteenlopende thema’s die voorbij komen in dorpen, dorpshuizen, kleine kernen en kulturhusen. Het uitwisselen van kennis tussen leden is een speerpunt van de DKK. Hiervoor is een vraag en antwoord pagina ontwikkeld. Iedereen kan vragen stellen en beantwoorden. Via de DKK app kan dit ook onderweg, op de smartphone. Tijdens de Inspiratiedag werden er al enkele vragen gesteld en beantwoord. De onderlinge verbinding kwam in beeld en het voordeel van het DKK-netwerk werd hiermee al snel voor iedereen duidelijk!

De presentaties, hand-outs, links en foto’s van de workshops wordt deze week verzameld en gebundeld. Dit zal op de website van DKK terug te vinden zijn en alle deelnemers krijgen het toegestuurd.

Startdatum: 
zaterdag, 3 oktober, 2015 - 10:00 tot 16:30
Afbeelding: 

Locatie

Verenigingsgebouw Overasselt Overasselt
NL

Nieuws en informatie over dit project

 

Het dorp Varsselder en de omliggende buurtschap Veldhunten zijn volop in beweging. Fysiek en digitaal wordt door de verschillende verenigingen samengewerkt en afgestemd op gebied van sport en cultuur, en aan de koppeling tussen jong en oud.

 

Vaak is er in een dorp sprake van ‘eilandjes’. Vooral op het gebied van (digitale) communicatie doet iedereen z’n eigen ding. Voor de leefbaarheid en levendigheid van het dorp is digitale samenwerking een weg die je in kan slaan.

 

In het verleden was accommodatiebeleid een beleidskader dat door de gemeente werd opgesteld en waar lokale organisaties als dorpsraden en dorpshuisbesturen geen invloed op hadden. Met ontwikkelingen als bevolkingskrimp en het afnemen van subsidies is het noodzaak geworden dat kernen zich bezighouden met accommodatiebeleid.

We gingen er samen op uit in de wandelworkshop op de inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 2015! We bekeken projecten die gerealiseerd zijn naar aanleiding vanv het Dorpsplan Overasselt uit 2010 en hoorden hoe de Dorpsraad dit is gelukt.

We hebben twee routes gelopen:

 

Dit jaar is de participatiewet ingevoerd. Het doel van deze wet is om iedereen die kan werken, ook aan het werk te krijgen en als het nodig is met extra ondersteuning van de gemeente. Voor dorpen is dit een mooie kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook echt mee te laten doen.

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en transformaties in het sociale domein zorgen voor flink wat veranderingen. Zo blijven ouderen (langer) zelfstandig thuis wonen met zorg aan huis en in de buurt. Ook wordt er een bijdrage verwacht van vrijwilligers in de ondersteuning van zorg en welzijn. Hierdoor groeit ook het beroep dat op mantelzorgers gedaan wordt. Ook wordt steeds vaker gevraagd wat mensen die hulp nodig hebben zelf nog kunnen bijdragen in het dorp.

Btw is en blijft complexe materie. Zeker op het gebied van maatschappelijk en overheidsvastgoed. Uit een nationale steekproef, blijkt zeker 75% van alle accomoderende organisaties in meer of mindere mate niet btw-proof.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners