Nieuwsbrief VVN oktober 2015

Verkeersveiligheid is een thema dat in alle dorpsplannen genoemd wordt en ook veel dorpen/werkgroepen bezig houdt. DKK Gelderland verwijst ook altijd naar Veilig Verkeer Nederland als het gaat om verkeersveiligheid. Wij delen dan ook graag de VVN-nieuwsbrief met onze leden. Bij deze de editie van oktober 2015. 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners