Procesbegeleiders

Eén van de projecten van de DKK Gelderland is het ondersteunen van dorpsbelangenorganisaties bij het maken van dorpsontwikkelingsplannen. De DKK leidt procesbegeleiders op die de dorpswerkgroepen ondersteunen bij het maken van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP).

Locatie

 

 

Kracht en initiatief van bewoners