SAB Arnhem BV

Locatie

Frombergdwarsstraat 54
Arnhem
Omschrijving: 

SABHet stedenbouwkundig adviesbureau SAB

Het stedenbouwkundig adviesbureau SAB is werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening. SAB-planoloog Wouter Akkerman legt uit: "Wat wij doen is het adviseren van gemeenten, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars bij ruimtelijke vraagstukken, ook die van het landelijk gebied. We maken bijvoorbeeld veel structuurvisies voor gemeenten."  SAB beschikt over een scala van specialisten, zoals stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, milieudeskundigen en planologen.

De ‘roots' van SAB liggen in Achterhoek, Rivierengebied en Twente. Deze achtergrond maakt dat het bureau een nauwe band heeft met het landelijk gebied. Wouter vertelt: "We werken vanouds veel in plattelandsgemeenten. We zien dat de dorpsraden van kleine kernen een breed maatschappelijk belang dienen. Een aantal jaar geleden waren er nog weinig mogelijkheden voor woningen in vrijkomende agrarische bebouwing. Algemeen Belang Meddo heeft dit onderwerp destijds aangekaart en in opdracht van de provincie heeft SAB toen gekeken wat het voor een gemeenschap betekent wanneer (voormalig) agrarische erven bebouwd worden. Het bleek dat er perspectieven lagen en dat het tijd werd om het beleid aan te passen. Dat is gelukkig gebeurd. Ons bureau zag de kracht van een dorp en we waren onder de indruk van het enthousiasme en het zelfbewustzijn van de bewoners. Invloed uitoefenen van onderop op het overheidsbeleid blijft te allen tijde van belang. Daarom ondersteunt SAB ook het werk van de VKK."

Een groot thema in het landelijk gebied is het bieden van woonruimte en werkgelegenheid aan jongeren. Ook SAB denkt hierover na. Wouter geeft zijn visie: "Vrijkomende agrarische bebouwing biedt kansen voor nieuwe woon- en werkfuncties maar de praktijk is weerbarstig. Wij adviseren altijd om de nieuwe woning(en) af te stemmen op de plaatselijke identiteit. Daarom niet alleen vrijstaande woningen maar liever bouwen in de vorm van een boerenschuur waarin enkele kleinere woningen te realiseren zijn. Dit past vaak beter bij het oude agrarische erf en biedt kansen aan mensen met een kleinere portemonnee. We zien liever geen witte schimmel!"

Bij plannen maken vergeten ook de medewerkers van SAB wel eens de lokale betrokkenheid. "Als deskundigen staan we vaak te popelen om zelf plannen te maken. Het is dan belangrijk op tijd in te zien dat bijvoorbeeld een lokaal ommetje het best door de lokale bevolking opgesteld kan worden. Het dorp heeft zelf een belangrijke rol door aan te geven wat zijn wensen zijn, dat is de basis", aldus Wouter.

 

 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners