Terugblik PlattelandsParlement 2015

Het was een prachtige dag… Veel complimenten over de locatie, over het programma en over de inhoud van de verschillende onderdelen. Fijn!

Ongeveer 250 tot 300 aanwezigen luisterden, spraken met elkaar en wisselden grote hoeveelheden kennis en ervaring uit. Vele actieve dorpsbewoners, organisaties en politici kwamen met elkaar in gesprek.

Lees hieronder het persbericht dat na afloop werd verstuurd.

Zesde PlattelandsParlement: “Kantelpunt in onze democratie”

Actieve plattelandsbewoners en Tweede Kamerleden troffen elkaar op 14 november 2015 op het zesde PlattelandsParlement georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. De bijeenkomst in het Koelhuis in Zutphen werd door een kleine 300 mensen uit het hele land bezocht. Zij maakten met hun innovatieve activiteiten die leiden tot een leefbaar platteland enthousiasme en bewondering los bij de Kamerleden en bij elkaar. Op tal van terreinen (zoals Zorgcoöperaties; Kleine scholen; Overheidsparticipatie; Snel Internet;) werden met elkaar en de Kamerleden ontwikkelingen besproken en aan Kamerleden aangegeven waar regelgeving knelt of waar voorwaarden voor burgerinitiatief nog moeten worden geborgd. Kamerlid van Dijk (PvdA) stelde dat zo’n dag waarop hij “Inspirerende voorbeelden van burgerkracht en enorme deskundigheid en gedrevenheid” ervaart, voor hem aangeeft dat we op “een kantelpunt in onze democratie zijn aanbeland, waarbij overheden zich ten dienste stellen van en faciliterend optreden naar bewonersinitiatieven”. Johan Houwers (Onafhankelijk Liberaal) is gecharmeerd van de vele concrete initiatieven en zet zich in om de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij te ondersteunen in haar plannen, door zich in te zetten voor een goede concretisering van de nieuwe SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie).

Op de foto: Een impressie van een deelsessie van het PlattelandsParlement met Otwin van Dijk (PvdA); Henk van Gerven (SP); Johan Houwers (Onafhankelijk Liberaal) en dagvoorzitter Eric van Oosterhout. 

Aankondiging en programma

Op zaterdag 14 november 2015 is het zo ver: het Plattelandsparlement 2015! Hoofdthema’s voor deze zesde editie zijn “Zorg en Welzijn” en “Maatschappelijk vastgoed”, maar ook vele andere actuele thema’s en onderwerpen komen aan bod!

Ondernemende dorpen pakken de regie terug

Steeds meer dorpen willen de regie terug. Ze pakken zelf zaken op en boeken successen in tijden van bezuinigingen en bevolkingskrimp. Door heel Nederland zien we deze ondernemende dorpen; op het terrein van zorg, van energie, vervoer, woningbouw, maar ook kleine zaken zoals burenhulp, speeltuin, etc. Het PlattelandsParlement 2015 biedt deze ondernemende dorpen een podium. Door met elkaar in gesprek te gaan over ideeën, wensen en zaken waar we tegenaan lopen en deze kennis te delen met Tweede Kamerleden.

Meld je vandaag nog aan!

Aanmelden kan eenvoudig via dit AANMELDFORMULIER
Wanneer u met meer mensen vanuit 1 plaats komt, s.v.p. voor ieder persoon apart invullen. De organisatie biedt bij interesse gratis gezamenlijk vervoer aan!

Programma

 De dag begint met...

 

 • Opening door Tommy Wieringa ->  Meer informatie
 • Zorg en Welzijn: gesprek Tweede Kamerleden
 • Maatschappelijk Vastgoed: ‘Wie ruimt de zooi op?’ -> Meer informatie
 • Vluchtelingenopvang: wat doe je als dorp?
 • Maatschappelijk Vastgoed: “Van boer naar zondernemer” -> Meer informatie

En wordt gevolgd door...

 Het PP2015 is opgezet als festival. Na de opening van de dag valt er genoeg te kiezen! Van tevoren aanmelden is niet nodig. 

Klik op de afbeelding voor een PDF van het programma met linkjes naar meer informatie.

Workshops:

 • Dorpsaccommodatiebeleid -> Meer informatie
 • Wonen en Zorg: “Goud van Oud” Warffum
 • Zorg: gemeente en dorp werken samen -> Meer informatie
 • Plattelandsacademie: Initiatiefkunde
 • Behoud Kleine Scholen. -> Meer informatie
 • Crowdfunding
 • Hoe start je een zorginitiatief
 • Verdiepingsslag Overheidsparticipatie. -> Meer informatie
 • WMO-scan dorpshuizen; ‘Iedereen doet mee’. -> Meer informatie
 • Snel internet in het buitengebied
 • Openbaar Vervoer door vrijwilligers

Plattelandsacademie:

 • Initiatiefkunde
 • “Zelf Doen” in dorpen en wijken. Zandbakmanagement en Geveltuintjesacademie. -> Meer informatie
 • Bevolkingsdaling en leefbaarheid. -> Meer informatie
 • “Het Koelhuis”, voorbeeld van hergebruik vastgoed. -> Meer informatie

En verder: 

 • Hans Keuper van Boh Foi Toch. Meer informatie
 • Doorlopende informatiemarkt met onder meer; Oranjefonds, Mobiel gedeeld, Netwerk Duurzame Dorpen, Zelfstandige Scholen en Buurtbusplatform.

Achtergrond PP

Historie:

Het PlattelandsParlement is ontstaan in Zweden, waar het al ruim 20 jaar wordt georganiseerd. In 1989 riep de Zweedse overheid het PlattelandsParlement in het leven om rechtstreeks informatie te krijgen van bewoners, dorpsraden en gebiedscommissies.
Ook in Nederland, waar de regie rond plattelandsontwikkeling bij provincies en gemeenten ligt, hebben landelijke politici behoefte aan een direct inspraakmoment. Het toenmalige ministerie van LNV heeft het Zweedse idee enthousiast opgepakt.
Sinds 2005 heeft het Nederlandse PlattelandsParlement zich ontwikkeld tot een tweejaarlijks inspraakorgaan wat er toe doet, met een volwassen organisatie en actuele thema’s, als platform voor politici en plattelandsbewoners om in direct contact problemen én oplossingen uit te wisselen.
► Meer informatie op Wikipedia

Bestuurlijke niveaus

Provinciale PlattelandsParlementen
Behalve het tweejaarlijkse nationale PlattelandsParlement worden in steeds meer provincies provinciale PlattelandsParlementen of Leefbaarheidsdebatten georganiseerd.
Voor plattelandsontwikkeling in Nederland ligt de regie bij de provincies. Daarom is er in acht provincies ook een eigen PlattelandsParlement, soms onder de naam Plattelandsdialoog of leefbaarheidsdebat. Daar kan men dan directer ‘zaken doen’ met provinciale ambtenaren.
Lokale mogelijkheden worden deels bepaald door landelijke en Europese kaders. Wat niet provinciaal opgelost kan worden komt landelijk op de agenda. Zo leveren de provinciale PlattelandsParlementen input voor het nationale PlattelandsParlement.
► Lees meer

Europees PlattelandsParlement
Op 13 november 2013 wordt voor het eerst een PlattelandsParlement op Europees niveau georganiseerd; een dialoog tussen de nationale rurale netwerken en Europese bestuurders.
► europeanruralparliament.com

Date: 
zaterdag, 14 november, 2015 - 09:30 tot 16:00

Locatie

Het Koelhuis
Coenensparkstraat 1
7202 AN Zutphen
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners