Tips ter optimalisatie beheer en exploitatie gemeenschapsvoorzieningen

In het voorliggende rapport treft u een aantal tips aan ter optimalisatie van beheer en exploitatie van een dorpshuis, Kulturhus en of gemeenschapsvoorziening. Het rapport is gebaseerd op het resultaat van een daadwerkelijk uitgevoerd onderzoek. 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners