Hoe Herwen door inzet van bewoners een supermarkt kreeg

Destijds heeft VKK Gelderland in de

vorm van een pilotproject Herwen Actief ondersteund bij

de realisatie van de gewenste supermarkt in het

dorp. De ervaringen opgedaan tijdens dit proces

van zowel Herwen Actief als de VKK zijn verwoord

in een stappenplan. Met dit stappenplan moet

het voor andere dorpen simpeler worden om een

winkel te realiseren. Het doorzettingsvermogen

van de vrijwilligers die actief waren in dit project

was enorm. Door hun volhouden en een super

enthousiaste kartrekker is het gelukt om de winkel

te openen. Wij wensen andere dorpen veel succes

om zo’n initiatief te realiseren.

Locatie

Herwen Herwen
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners