Samenwerken aan zorg en welzijn

Werksesie Inspiratiedag 2014 door HAN Krachtige Kernen

 

In de workshop 'Samenwerken aan zorg en welzijn' droomden de ruim 20 deelnemers van 1 januari 2016. Wat hebben de decentralisaties van Wmo, Jeugd en Participatie teweeg gebracht? Wat kun je zelf doen als dorpsbelangenorganisatie of nieuw burgerinitiatief samen met professionele zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente?

Een aantal voorbeelden van burgerinitiatieven kwam aan bod. In Elsendorp is een centrale dorpsondersteuner de oplossing, in Hoogeloon heeft de Zorgcoöperatie een eigen villa voor mensen met dementie, in Keijenborg en Velswijk richt de Zorgcoöperatie Bronckhorst zich op leefbaarheid van jong en oud, etc. Wat deze burgerinitiatieven verbindt is dat ze allemaal van onderop zijn ontstaan. De kartrekkers hebben ruimte gecreëerd in het dorp met de inwoners en betrokken organisaties om voor elkaar te krijgen dat mensen met zorg en ondersteuning langer in het dorp kunnen wonen (en sterven). Een andere overeenkomst is dat al deze initiatieven verschillend van aard zijn. Er is niet één blauwdruk voor zorg en ondersteuning in het dorp.

Na de presentatie gingen de deelnemers in groepen uiteen. Ze bespraken de mogelijkheden die de transities in het sociale domein bieden voor zorg-van-onderop door burgerinitiatieven. In de korte tijd raakten ze niet uitgepraat. Ideeën als een telefoonboom voor ouderen tot het opzetten van een lokaal vrijwilligersnetwerk voor structurele ondersteuning aan huis kwamen aan bod. Ideeën zat voor  1 januari 2016. Nu nog van droom naar werkelijkheid.

 

De workshop werd verzorgd door Daniëlle Damoiseaux, HAN Centre of Experstise Krachtige Kernen: www.han.nl/krachtigekernen​ 

Locatie

Thema: 
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners