Kansen voor Dorp en Landschap

Werksessie door Stichting Landschapsbeheer Gelderland op de Inspiratiedag dorps(huis)ontwikkeling op 4 oktober 2014

Tijdens de lunchworkshop vertelde Sander Nijhuis van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) (s.nijhuis@landschapsbeheergelderland.nl) over de mogelijkheden en kansen die je hebt als dorp om een groep actieve burgers en bewoners te formeren die vele uitvoeringsklussen kunnen realiseren in het landschap. Het ontwikkelen van wandelroutes/dorpsommetjes zoals Klompenpaden, het aanplanten van dorpsboomgaarden, het opnemen van historische verhalen, het betrekken van de schooljeugd bij projecten, het herstellen van houtwallen etc.  zijn voorbeelden waar jong en oud als onderdeel van de landschapswerkgroep een waardevolle bijdrage kan leveren. 

Wanneer een dergelijke groep gevormd is kan deze zich melden bij SLG voor verdere ondersteuning en begeleiding. Een rol welke mogelijk wort gemaakt door de provincie Gelderland. Kortom een kans voor het dorp om op een goede/ leuke manier te werken aan verbetering van de eigen leefomgeving.

Informatie: Website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland > Klik hier

Powerpoint werksessie: zie bijlagen onderaan dit bericht

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners