Sport als maatschappelijke spil in uw dorp!

Werksessie inspiraitedag 2014 door: Mark van Rotterdam (ICSadviseurs) en Erik Puyt (HAN)

Sportverenigingen vertegenwoordigen een belangrijke rol in de kleine kernen, aangezien bewoners elkaar ontmoeten bij de vereniging en met elkaar een gezamenlijke passie uitoefenen. Met andere woorden zorgt het voor ‘sociale cohesie’.

De sportvereniging heeft te maken met een veranderende context. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Door afbouw van subsidie en privatisering van onderhoudstaken, draagt zij meer verantwoordelijkheden en worden er meer competenties van hen verwacht.
  • Het gedrag van leden veranderd. Zij gedragen zich meer en meer als consument en minder genegen zijn vrijwilligerstaken te dragen.
  • De bevolking van kernen vergrijst, waardoor het oude sportaanbod minder aansluit op de vraag.
  • Door de crisis staat sponsoring en het ledenaantal onder druk. 

En zo zijn er nog veel meer oorzaken dat de positie van sportverenigingen verandert en zij zich het hoofd breken, hoe om te gaan met dit soort ontwikkelingen. In de werksessie is met de deelnemers hierover gesproken en is met aansprekende voorbeelden getracht inspiratie te bieden hoe met deze veranderende context omgegaan kan worden. Zo zijn er diverse sportverenigingen in Gelderland die activiteiten van hun vereniging hebben verbreed, zodat de maatschappelijke positie van de vereniging versterkt is en er meer leden zijn aangetrokken.

Zo heeft VV Hattem een speciaal team voor kinderen met gedragsproblematiek. Vanuit de regio komen kinderen die hieraan behoefte hebben naar Hattem toe om hun wedstrijden te spelen. In een regulier voetbalteam zouden deze kinderen mogelijk uitvallen, maar nu kunnen ze gewoon blijven sporten. In Putten is de sportmarathon weer nieuw leven ingeblazen. De meeste sportverenigingen van Putten nemen hieraan deel. Alle bewoners kunnen zich individueel of met teams inschrijven voor deze dag om meerdere sporten uit te proberen (van voetbal tot schaken en van korfbal tot fietscrossen). De bewoners zien wat er te bieden is op sportgebied en ieder jaar levert dit weer nieuwe leden op. Verder is het concept ‘Sportdorp’ besproken. In een sportdorp is het doel om nieuw sportaanbod te ontwikkelen naar behoefte door samenwerking. In een Sportdorp werken alle verenigingen samen met welzijnswerk, jongeren- en ouderenwerkers om gezamenlijk drempels weg te nemen, beschikbare voorzieningen beter te benutten en zo met sport en bewegen bij te dragen aan een vitale, krachtige kern. Sportdorp biedt de mogelijkheid om samen te werken aan de ontwikkeling, promotie en uitvoering vanuit de behoefte van alle inwoners.  

De aanwezigen verlieten de zaal met veel nieuwe ideeën en nieuw perspectief op hun eigen vraagstuk. Met een aantal deelnemers worden gegevens uitgewisseld om de mogelijkheden te bespreken. De presentatie met daarin deze voorbeelden is terug te vinden als bijlage onderaan dit bericht.

Locatie

Thema: 
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners