De Dorpscontactpersoon

 

Werksessie De Dorpscontactpersoon door Josien Durieux, André Menting en Anita Huisman

Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling dd 4 oktober 2014

Er bestond veel belangstelling voor de werksessies over de Dorpscontactpersoon. In totaal deden er 30 mensen aan mee. Onder de deelnemers bevonden zich bestuursleden van dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen, dorpscontactpersonen en wethouders en ambtenaren van gemeentes.

Bij iedere sessie vertelde een dorpscontactpersoon (André Menting uit Meddo cq. Anita Huisman uit Posterenk) over zijn/haar activiteiten. Een DCP is een verbinder en een aanjager die hoort wat er in de kern speelt en mensen bij elkaar brengt die zich ergens voor willen inzetten. Dat kan gaan over ruiterroutes, burenhulp of het organiseren van activiteiten. Als je als uitgangspunt neemt dat iedereen kwaliteiten heeft, dan kan iedereen in de samenleving zijn steentje bijdragen. We praten dan niet over het tegengaan van eenzaamheid, maar het benutten van talent. Als DCP wakker je dat proces aan, zoek je mensen op en haal je ze uit hun huis. Het enthousiasme vloog over op de deelnemers, die ‘thuis’ in hu dorp of in het gemeentehuis zullen bespreken of er behoefte is aan een dorpscontactpersoon.

De deelnemers zien met het verschuiven van taken en verantwoordelijkheden op bijvoorbeeld het gebied van zorg, de noodzaak groeien om vrijwilligers op weg te helpen te begeleiden en te coördineren. Een periode van twee jaar is echter aan de korte kant om nieuwe structuren te verankeren. Sociale veranderingen moet je namelijk niet pushen is de ervaring van de dorpscontactpersonen aan tafel. Het tempo van veranderingen bepaalt de samenleving zelf, dat is niet met overheidsbeleid te sturen. Na de opstartperiode van twee jaar zal er dus iets anders bedacht moeten worden om de dorpscontactpersoon aan te kunnen houden. Wat cruciaal is, is dat een dorpscontactpersoon werkt op basis van de behoeftes en vragen uit de samenleving. De aansturing van een DCP ligt idealiter bij de dorpsbelangenorganisatie. Wanneer zijn functie door de gemeente wordt gefinancierd, moet voorkomen worden dat de  DCP uit naam van de gemeente bepaalde taken en verantwoordelijkheden door bewoners laat overnemen. 

Downloads onderaan dit bericht:

  • Plan van aanpak DCP Posterenk
  • Evaluatie twee jaar DCP Meddo 
  • Praatpapier DCP Meddo 
  • Nota Krimp Buitengebied Winterswijk 
  • PowerPoint Presentatie Werksessie De Dorpscontactpersoon 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners