Jong en oud in een dorpsbelangenorganisatie

Het lokaal was goed gevuld op zaterdagmiddag (4 oktober 2014) bij de werksessie ‘Samenwerken: jong en oud in een dorpsbelangenorganisatie’. De deelnemers werden aan het werk gezet door ze na te laten denken over het actuele onderwerp. In het kort werd er in groepjes van 3 á 4 personen besproken waarom ze actief zijn geworden bij dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie en of ze zichzelf ingezet hebben bij het betrekken van jongeren bij de dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie. Er werd gevraag om na te denken over de meerwaarde van jongeren in de dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie en om een aantal ideeën/tips op te schrijven omtrent het binden van jongeren. In groepen gingen de deelnemers aan de slag en hier zijn de volgende ideeën/tips uit voortgekomen:

 • Het is voor iedere organisatie belangrijk een gemêleerd bestuur te hebben. Op deze manier krijg je ‘schwung’ in een organisatie en worden alle lagen uit een dorp vertegenwoordigd.
 • Brede afspiegeling van de gemeenschap. Dit geeft een frisse blik op de situatie.
 • Digitalisering (jongeren zijn daarmee opgegroeid)
 • Jongeren aanspreken op deelonderwerpen- starterswoningen, behoud van de school etc
 • Neem de jeugd serieus
 • Geef verantwoording
 • Coach de jongeren
 • Geef ruimte voor eigen ideeën
 • Jong & oud (cohesie, samenwerking)
 • Onderzoek van jongeren voor jongeren, door jongeren
 • Als dorpsraad een uur de tijd claimen op een middelbare school
 • Als maatschappelijke stage laten ‘snuffelen’ en naar ze luisteren
 • Starten van een jongerensoos

Daarnaast zijn uitkomsten van het onderzoek van Marc van Engelen, vragen die gesteld zijn aan Guus van Hassel en informatie over JongAchterhoek gepresenteerd.

Marc van Engelen heeft tijdens zijn stage bij de VKK Gelderland een draagvlakonderzoek gedaan bij het dorp de Steeg. Hij is opzoek gegaan naar een oplossing hoe hij jongeren kan binden aan een dorp. Als oplossing ziet hij het opzetten van een jongerengroep. Door jongeren meer invloed te geven in het dorp wil hij de leefbaarheid verbeteren en dat het dorp mogelijk minder krimp ondervindt. Uit zijn onderzoek onder jongeren is gebleken dat er een draakvlak bestaat voor een jongerengroep. Echter, doordat er in het dorp moeite is om een geschikte locatie te vinden voor het onderkomen van de jongeren, is er nog weinig actie ondernomen met de uitkomsten van het onderzoek.

Guus van Hassel is actief bij de dorpsraad Velddriel. Hij heeft zich hiervoor aangemeld omdat hij problemen zag die ook de jongere generatie raakt. Hij zag jongeren noodgedwongen vertrekken naar omliggende dorpen door een gebrek aan starterswoningen. Dit zorgt niet alleen voor vergrijzing van de Velddrielse bevolking, maar brengt ook de huidige voorzieningen in gevaar. Guus is op dit moment de enige jongere in de dorpsraad maar ze proberen iedereen te vertegenwoordigen, dus er wordt ook met jongeren gepraat. Binnen het bestuur kan Guus vertegenwoordigen wat er onder jongeren speelt, zodat ook deze belangen meegenomen worden. Anderzijds kan hij terugkoppeling geven aan jongeren welke acties worden ondernomen. De tip van Guus van Hassel is: Gewoon benaderen. Vraag jongeren om mee te denken en help ze met het uitvoeren van de ideeën die ze hebben. Benadruk hierbij dat het belang van jongeren juist vaak overeenkomt met het algemeen belang. Guus vindt dat het hebben van jongeren niet perse meerwaarde geeft voor een dorpsraad. Meerwaarde zit volgens hem in het hebben van capabele mensen. Wel maakt het hebben van jongeren in de dropsraad het eenvoudiger om te weten wat er speelt onder jongeren.

Meer informatie over JongAchterhoek is te vinden op: www.jongachterhoek.nl.

Tot slot zijn er de volgende vragen gesteld aan de deelnemers van de werksessie:

 • Ik ga het volgende doen om jongeren te betrekken bij de dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie:
 • Ik heb ondersteuning nodig bij:

Uit de antwoorden is gebleken dat de deelnemers van de werksessie de jongeren persoonlijk willen gaan benaderen en vragen om mee te doen, willen polsen wat de behoeften zijn, een ‘goede omgeving’ willen scheppen en orde houden en het actief willen gaan betrekken van jongeren door gelijkwaardige communicatie. 

Tijdens de werksessie bestond werd gesproken over de inzet van social media en de kloof tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Social media is bij jongeren een onderdeel van hun leven, zij zijn er mee opgegroeid. Voor de oudere leeftijdscategorieën is dit niet het geval en gaan hier dus anders mee om. Het is van belang om ieder persoon in zijn/haar waarde te laten, ongeacht de leeftijd. Oordelen zijn niet bevorderlijk voor de sfeer en er moet niet te lang stilgestaan worden bij het verschil in de leeftijden, dit creëert meer afstand. Het is wel van belang om social media een rol te laten spelen bij het bereiken van de jongeren, het bereik wordt hier namelijk erg mee vergroot.

Voor meer informatie of vragen, kunt u mailen naar: info@dkkgelderland.nl

Bestandsbijlagen onderaan dit bericht:

 • Presentatie Jong en oud in de dorpsbelangenorganisatie
 • Module Jongeren in de DBO
 • Verslag Marc van Engelen

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners