Een Wmo-proof dorpshuis dankzij de WMO-scan

Pakt uw dorphuis de kansen van de Wmo?

Als u de ambitie heeft om een ‘Huis van het Dorp’ te zijn dan moet er ook aandacht zijn voor de Wmo doelgroepen in het dorpshuis of Kulturhus. Maar hoe doe je dat? Een Wmo-scan laten uitvoeren kan de eerste stap zijn. Deze geeft inzicht in de kansen die de Wmo kan bieden.

Tijdens de workshop Wmo scan voor dorpshuizen op de Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling (4 oktober 2014) gingen de deelnemers met een van de vijf thema’s uit de scan aan de slag: Samenwerkingspartners. Per groepje stond één dorpshuis of Kulturhus centraal. Aan de hand van de vragen uit de scan kwam er een bewustwordingsproces op gang. Er ontstond inzicht in (potentiële) samenwerkingspartners en het bracht mensen op ideeën:

 “Wmo doelgroepen bieden kansen voor ons en geeft ons nieuwe inzichten. We gaan in gesprek met de Wmo raad!”

“We gaan naar de gemeente en bespreken hoe we proactief kunnen bijdragen aan de participatie van kwetsbare burgers.”

“Een eyeopener om anders naar de exploitatie en programmering te kijken.”

“Onze ambitie is om meer af te stemmen en samen te werken met dorpshuizen in de nabije omgeving.”

Bijlagen onderaan dit bericht:
Powerpoint workshop WMO scan

Achtergrond: 

De wereld om ons heen verandert ook in dorpen en dus ook voor dorpshuizen. In de werksessie ‘Samenwerken aan een Wmo-proof dorpshuis’ kregen deelnemers eerst inzicht in de landelijke ontwikkelingen en trends, mede in het kader van de 3 decentralisatie (Jeugdzorg, participatiewet en WMO). Denk hierbij aan demografische ontwikkelingen, veranderingen in vrijetijdsbesteding, verschuiving van verantwoordelijkheid en de veranderingen in zorg en welzijn.

De centrale vraag hierin is: Verandert uw dorpshuis ook? En ziet u de Wmo als kans?!

En hoe kun je als ‘vereniging’gebouw de ambitie verleggen naar het Huis van het Dorp en verandert de rol van de gemeente hierin ook niet?

Doelen die in het kader van de Wmo genoemd werden zijn:

  • Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en leefbaarheid
  • Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van burgers uit kwetsbare groepen en
  • Het bieden van opvang.

Hier liggen voor dorpshuizen/kulturhusen zeker kansen om op in te springen, maar hoe kan je die verzilveren? Waar moet je beginnen en hoe pak je het aan? En hoe krijg als dorpshuis bestuur snel inzicht in deze kansen?

De Wmo scan kan hier snel inzicht in geven, middels een interview gaat het bestuur / beheerder in gesprek over de huidige situatie aan de hand van een vragenset over 5 thema’s. Dit geeft inzicht in de huidige stand van zaken, maar biedt ook de kans om de ambitie uit de spreken: ‘waar wil je naartoe, en wat is de wenselijke situatie?’.

Tijdens deze interactieve workshop werden in groepjes rondom 1 dorpshuis concreet geoefend met enkele vragen vanuit de Wmo-scan, rond het thema ‘Samenwerkingspartners’, zoals:

  • Zijn er professionele organisaties actief in het gemeenschapshuis? Zo ja welke en hoe ziet de samenwerking eruit?
  • Zijn er vaste samenwerkingspartners ook buiten het gemeenschapshuis? In welke vorm is er contact?

Reactie en feedback uit de groepen was dat door de vragen uit de Wmo-scan te beantwoorden gericht handvatten werden aangereikt en inzichtelijk werd gemaakt welke nieuwe kansen er liggen.

De Wmo-scan is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds. De scan wordt in alle provincies ingezet. De FDG biedt haar leden de Wmo-scan tegen gereduceerd tarief aan. Meer weten? http://www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl/index.php?tid=11&aid=253

Meer informatie bij Anja Slendebroek

http://www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl/index.php?tid=11&aid=253
tel. 06 - 516 379 17
a.slendebroek@spectrumelan.nl  

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners