Marketing voor Dorpshuizen, wat voor u?

 

Meer en andere doelgroepen bereiken is voor veel dorpshuizen en Kulturhusen vaak van levensbelang. Hoe doe je dat en hoe werkt dat in de praktijk? Inzet van de marketingsystematiek kan u daarbij helpen.  

De marketingsystematiek kan gebruikt worden voor  een activiteit, maar ook voor uw dorpshuis als geheel.

In de werksessie tijdens de inspiratiedag in 2014 is de systematiek ingezet voor de activiteit ‘Pubquiz’, een quiz waarbij kandidaten in teamverband vragen beantwoorden die door een quizmaster gesteld worden. De vraag was: Hoe krijgt deze activiteit vorm in uw dorpshuis? De deelnemers gingen in groepjes aan de slag.

Het inzetten van de marketingsystematiek riep allerlei vragen op: past de naam ‘dorpsquiz’ niet beter bij onze doelstelling, hebben we wel een zaal die gezellig genoeg is, wie zou eigenlijk een goede quizmaster zijn, hoeveel deelnemers willen we minimaal hebben, wanneer is de activiteit kostendekkend, is onze doelgroep niet te breed, hoe kunnen we de activiteit het beste bekend maken? Deelnemers ervoeren dat als je structureel bezig gaat met een activiteit  ‘in de markt te zetten’, teleurstellingen voorkomen kunnen worden en kans op succes groter is.

 

De inzet van marketing helpt u doordacht keuzes te maken. 

Meer informatie: http://www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl/index.php?tid=11&aid=244 , Anja Slendebroek, a.slendebroek@spectrumelan.nl

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners