Samenwerken aan een dorpsplan

Verslag werksessie inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 2014

Er waren 14 deelnemers aan de werksessie ‘Samenwerken aan een dorpsplan’. De meeste deelnemers waren afgevaardigde van een dorpsraad of een  dorpsraad in oprichting en zelfs was een actiegroep vertegenwoordigd die zich hart maakt voor de leefbaarheid in een dorp.

in de werksessie werd stilgestaan bij de meerwaarde van een dorpsplan, de effecten van het dorpsplan voor het dorp en de verschillende stappen die achtereenvolgens doorlopen moeten worden.

Deelnemers stelden tussendoor vragen die in discussie met elkaar beantwoord werden.

Draagvlak
Gebruikelijk ga je opzoek naar de belangengroepen in het dorp en gaat samen met hen het gesprek met de gemeente  in.
Interessante vraag was hoe het draagvlak voor een dorpsplan gecreëerd kan worden als je ‘van nul af aan begint’?  Is er nog geen belangengroep dan kun je opzoek gaan naar mensen die betrokken zijn bij het dorp en bereid zijn mee te praten over de toekomst. Met die personen kan onder begeleiding van de VKK gekeken worden of een belangenorganisatie  opgezet kan worden. Voorwaarde bij het creëren van draagvlak is dat de gemeente achter je staat.

Betrokkenheid politiek
Een andere vraag was hoe de gemeenteraad over het maken van dorpsplannen denkt en of zij deze burgerparticipatie in de armen sluit? Stef Veldkamp die  namens de dorpsraad Gaanderen het succes van dit dorpsplan presenteerde was daarin duidelijk. “De gemeenteraad laat zich tijdens het proces horen en heeft het dorpsplan ook vastgesteld. De inhoud van ons dorpsplan krijgt nu een plek in de gemeentelijke structuurvisie”. Dat laat duidelijk zien dat gemeenteraden enthousiast gemaakt kunnen worden over plannen van onderop.

Social Media
Er was ook veel belangstelling over de inzet van social media bij dorpsplannen.  Het gebruik van social media is geïntegreerd in het stappenplan van een dorpsplan.
Op dit moment is het project ‘social media in dorpsplannen’ nog niet formeel afgerond. Eind november, wanneer dit project is afgerond komt meer informatie beschikbaar over de inzet van social media op de website van de VKK.

 

Nu al meer lezen over de meerwaarde van social media kan hier

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners